hamkar
hamkar
hamkar
hamkar
hamkar

هدف از راه اندازی پایگاه جدید جشنواره نقد کتاب تسریع اطلاع رسانی عملکرد جشنواره، گسترش خدمات رسانی به پژوهشگران رشته های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است. به زودی اطلاعات جشنواره و نحوه ثبت نام و ارسال مقاله در پایگاه قرار خواهد گرفت.