نویسندگان جشنواره یازدهمچنگیز مولایی

  AWT IMAGE  مولایی، چنگیز (۱۳۴۵ـ )


دانش ­آموخته دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه تهران.معرفی

سال ۱۳۴۵ در شهرستان مشکین­شهر به دنیا آمد. دوره­های ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود گذراند. سال ۱۳۶۴ رشته زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تبریز پی گرفت. سپس سال ۱۳۶۸ کارشناسی ارشد را رشتۀ فرهنگ و زبانهای باستانی را در همان دانشگاه ادامه داد و سال ۱۳۷۱ با اخذ رتبۀ اول، فارغ التحصیل شد. دورۀ دکتری را سال ۱۳۷۲ در همان رشته و در دانشگاه تهران سپری کرد و سال ۱۳۷۶ از رسالۀ خود به راهنمایی دکتر محسن ابوالقاسمی دفاع کرد.

از سال ۱۳۷۷ فعالیت­های آموزشی و پژوهشی را در دانشگاه تبریز آغاز کرد. وی هم اکنون با رتبۀ دانشیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و مدیر گروه فرهنگ و زبان­های باستانی است.

کتاب بررسی فروردین یشت، راهنمای زبان فارسی باستان و آبان یشت، سرود اوستایی در ستایش اردوی ـ سور اناهید از اوست.

وی حدود ۴۰ عنوان مقاله در حوزه­­های اوستاشناسی، اسطوره­شناسی و شاهنامه­شناسی، در مجلات علمی ـ پژوهشی، مجموعه مقالات مربوط به جشن­نامه­ها، یاد­نامه­ها، همایش­های ملی و بین­المللی و دانشنامه­ها چاپ و منتشر کرده­ام.