نویسندگان جشنواره یازدهممحمد هدایی

   AWT IMAGE  هدایی، محمد (۱۳۲۴-)


دانش­آموخته دکتری کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه علوم  و تحقیقات.معرفی

سال ۱۳۲۴ در شهرستان قُروه به دنیا آمد. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی را سال ۱۳۵۰ از دانشگاه تهران دریافت و سال ۱۳۵۲ مدرک کارشناسی خود را در رشته مشاوره و راهنمایی از دانشگاه ابوریحان گرفت.

وی بطور هم­زمان، در مقطع کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی (دانشگاه تربیت معلم) و رشته کتابداری و اطلاع­رسانی(دانشگاه تهران) به تحصیل اشتغال ورزید و سال ۱۳۵۷ فارغ التحصیل شد. سپس تحصیلاتش را در رشته کتابداری و اطلاع رسانی تا مقطع دکتری در دانشگاه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد.

او در سالهای ۱۳۴۴- ۱۳۶۴ آموزگار و دبیر بود. همچنین در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک بین سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹ به عنوان محقق و ویراستار اشتغال داشت. سال ۱۳۷۰ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک شد. وی علاوه بر ویراستاری، تألیف و ترجمۀ ۵ عنوان کتاب و مقالات متعددی را در سابقۀ خود دارد. عناوین برخی از مقالات عبارتند­از:

  1. بیست سال آزمودن و جستن: نگاهی به برنامه های درسی دوره متوسطه عمومی ایران در دو دهه نخست قرن حاضر، فصلنامۀ تعلیم و تربیت. سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲  
  2.  منبع شناسی تعلیم و تربیت؛ کارنامه منابع تعلیم و تربیت....کتاب ماه کلیات » بهمن ۱۳۹۲ - شماره ۱۹۴
  3. آشنایی با کتابداری و اطلاع رسانی کتاب ماه کلیات » مرداد ۱۳۹۱ - شماره ۱۷۶
  4. کارآموزی در کتابداری و اطلاع رسانی: کتاب ماه کلیات » مهر ۱۳۹۰ - شماره ۱۶۶
  5. بلاتکلیفی با مخاطب: نگاهی به کتاب «آشنایی با کتابخانه و مقدمات اصول کتابداری»  کتاب ماه کلیات.شمار،۱۵۸، بهمن ۱۳۸۹.
  6. پس رفت در معرفت نشر: نگاهی به ناساختاری یک کتاب مرجع علمی کتاب ماه کلیات » مرداد ۱۳۸۹ - شماره ۱۵۲.
  7. روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی: کتاب ماه کلیات » آذر ۱۳۸۷ - شماره ۱۳۲.