بخش جنبی جشنواره یازدهمکوششگر عرصه نقد

   AWT IMAGE   علی اصغر محمدخانی


نویسنده، محقق و منتقد.مسئولیت های اجرایی 

  • سردبیر سابق کتاب ماه ادبیات و فلسفه.
  • دبیر شورای گسترش زبان فارسی.
  • معاون فرهنگی موسسه شهر کتاب.

گزیده آثار

  • نامه شهیدی: جشن‌نامه استاد دکترسیدجعفر شهیدی، با همکاری حسن انوشه، تهران: طرح نو، ۱۳۷۴.
  • خرد جاودان: جشن‌نامه استاد سید جلال‌الدین آشتیانی، با همکاری علی‌اصغر محمدخانی، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۷۷.
  • مهدوی‌نامه: جشن‌نامه استاد دکتر یحیی مهدوی، با همکاری حسین سیدعرب، تهران: هرمس، ۱۳۷۸.
  • درخت معرفت: جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، تهران: سخن، ۱۳۸۴
  • شاعر مردم: یادنامه سیداشرف الدین حسینی (نسیم شمال)، تهران: سخن، ۱۳۸۴.
  • شوریده­ای در غزنه: اندیشه‌ها و آثار حکیم سنایی، با همکاری محمود فتوحی، تهران: سخن، ۱۳۸۵.
  • نامه سهروردی: مجموعه مقالات، با همکاری حسن سیدعرب (به اهتمام)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۸.