دهمین دورهدبیر علمی و هیئت داوران
     دبیر علمی: علی اوجبی

     هیئت داوران:

کلیات

عظیمی، حبیب الله

کیان فر، جمشید

مرادی، نورالله


ادبیات فارسی

ایمانی، بهروز

حسینی، مریم

مشرف الملک، مریم


فلسفه

ابراهیمی، حسن

پازوکی، بهمن

پازوکی، شهرام

سعیدی مهر، محمد

فنا، فاطمه

نصری، عبدالله

یوسف ثانی، سیّد محمود


ادبیات داستانی

بشیری، محمود

حسن بیگی، ابراهیم

جلالی زنوزی، فیروز


ادبیات عرب

باقر، محمد

فاتحی نژاد، عنایت الله

گنجیان، علی


دین

ابراهیمی، حسن

ابهری، محمد علی

باغستانی، اسماعیل

رحمتی، محمدکاظم

زروانی، مجتبی

ساکت، محمد حسین

سعیدی مهر، محمد

صلواتی، عبدالله

عمادی حائری، سیّد محمد

کریمی نیا، مرتضی

فرامرز قراملکی، احد

نصری، عبدالله

نوبهار، رحیم

وصفی، محمدرضا


علوم اجتماعی

قائد محمدی، محمد جواد

مطهرنیا، سیّد مهدی

یکتا، حسین


علوم و فنون

جمشید نژاد اول، غلامرضا

سالک، محمود

مهدوی هزاوه، علیرضا


شعر معاصر

امامی، صابر

علی پور، مصطفی

نادمی، سیّد احمد


زبان شناسی

افراشی، آزیتا

بهرامی کهیش، عسکر

رضوی، محمدرضا


تاریخ و جغرافیا

آل داوود، سیّدعلی

سجادی، سیّد صادق

میر محمد صادق، سیّد سعید


کودک و نوجوان

جمشید نژاد اول، غلامرضا

حافظی، سیّد علیرضا

رحماندوست، مصطفی

سالک، محمود

شعبانی، اسدالله

کاشفی خوانساری، سیّدعلی

موسوی، سیّد صادق

مهدوی هزاوه، علیرضا

میرجعفری، سیّد اکبر


هنر

ارژمند، محمود

بنی­ اردلان، اسماعیل

عادل، سیدشهاب­ الدین