دهمین دورهبرگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE نام: صالح طباطبایی

عنوان مقاله: مناره بلند بر دامنه الوند

گروه: کلیات

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: محمود عابدی

عنوان مقاله: کتاب ارشاد عبدالله قلانسی و نکاتی درباره آن

گروه: دین - اخلاق

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: فرزاد مروّجی

عنوان مقاله: چاپ جدید ترجمه رساله قشیریه: تصحیح مجدد یا ویرایشی مغلوط؟

گروه: دین -  عرفان

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: اعظم مجیدی نژاد

عنوان مقاله: کژتابی های نظری و مفهومی محققان غربی در فهم انقلاب اسلامی

گروه: علوم اجتماعی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: یونس کرامتی

عنوان مقاله: نه هرکه سر بتراشد قلندری داند

گروه: علوم و فنون

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: سیّد عبدالرضا موسوی طبری

عنوان مقاله: گزارش گونه ای از کیفیت احیای آثار عبدالقادر مراغه ای

گروه: هنر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: پروین تاج بخش

عنوان مقاله: معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: مریم مقانی

عنوان مقاله: اندوه عروسک های جذامی

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: محمد دهقانی

عنوان مقاله: ملاحظاتی درباره تصحیح جدید تاریخ بیهقی

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیّد علی محمد رفیعی

عنوان مقاله: کرامتی فراتر از سلطنت

گروه: کودک و نوجوان - دین

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: نادیا معقولی

عنوان مقاله: تاریخ علم در ایران ، بدون تاریخ علم و منابع

گروه: کودک و نوجوان - علوم و فنون

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: زهرا استاد زاده

عنوان مقاله: بررسی محتوایی اشعار کودکانه پروین دولت آبادی بر قایق ابرها و گل بادام

گروه: کودک و نوجوان - شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: شیدا آرامش فرد

عنوان مقاله: نگاهی به ابعاد روایت مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور

گروه: کودک و نوجوان – داستان

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سعید حسام پور

عنوان مقاله: نگاهی به ابعاد روایت مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور

گروه: کودک و نوجوان – داستان

رتبه: برگزیده