نویسندگان جشنواره دهم فرزاد مروّجی

   AWT IMAGE  مروّجی، فرزاد (۱۳۶۴ ـ )


دانش­ آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.معرفی

سال ۱۳۶۴ در بندرعباس متولد شد. سال ۱۳۸۲ مدال طلای المپیاد ادبیات را به دست آورد و در سال ۱۳۸۳ برای تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران وارد شد. مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در این دانشگاه طی کرد. وی پس از آن در سال ۱۳۹۱ در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پذیرفته شد و هنوز در حال تحصیل است. از سال ۱۳۸۸ همکاری با بنیاد دایرۀالمعارف اسلامی را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۱ سرشاخه ادبیات عرفانی در گروه عرفان شد.

رساله کارشناسی ارشد او تصحیح متنی عرفانی از قرن هفتم هجری به نام المجالس و المواعظ بود که در مجموعه متون ایرانی در مجلس شورای اسلامی (سال ۱۳۹۱) چاپ شد و پایان نامه دکتری وی «موتیف­شناسی منابع زندگی­نامه­ای» خواهد بود.

مقالاتی که تاکنون از وی چاپ شده، بیشتر مربوط به حوزه تخصصی وی یعنی ادبیات عرفانی است:

ـ المجالس و المواعظ در متون ایرانی، ج۲، به کوشش جواد بشری، تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱ش.

ـ چاپ جدید ترجمه رساله قشیریه: تصحیح مجدّد یا ویرایش مغلوط، گزارش میراث (ضمیمه شماره۳)، ۱۳۹۱ش.

ـ آثار شمس الدین دیلمی در متون ایرانی، ج۴، به کوشش جواد بشری (زیر چاپ).

ـ هم به قدر تشنگی، کتاب ماه فلسفه (پرونده غزالی)، شماره۵۹، ۱۳۹۱ش

ـ نقدی بر ترجمه فارسی مشرب الارواح، کتاب ماه فلسفه (پرونده آثار عرفانی)، شماره۵۹، ۱۳۹۱ش.

ـ کتابی تازه در فتوت و تصوف ایرانی، جهان کتاب، شماره۲۷۰-۲۷۱، ۱۳۹۰ش.

ـ پیرامون استقلال نگاه، جهان کتاب، سال هجدهم، شماره ۳-۵، خرداد ـ مرداد ۱۳۹۲ش.

ـ یادداشت­های روضات، پژوهشهای ایرانشناسی، ج۲۲ به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان (زیر چاپ).

ـ تألیف مقالات متعدّد در بنیاد دایرۀالمعارف اسلامی برای انتشار در دانشنامه جهان اسلام؛ از جمله: رویا، خواجوی کرمانی، لعل شهباز قلندر، اشنوی، تاج­الدین محمود، روضات­الجنان و جنات­الجنان، ملفوظات، مکتوبات.