نویسندگان جشنواره دهم یونس کرامتی

     AWT IMAGE  کرامتی، یونس (۱۳۴۹ ـ )


دانش آموخته دکتری تاریخ علم دوره اسلامی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.معرفی

سال در تهران زاده شد. تحصیلات ابتدایی را در مؤسسۀ شریعتی در جنوب تهران گذراند. در سال ۱۳۶۷دیپلم ریاضی ـ فیزیک را از دبیرستان البرز تهران اخذ کرد و در رشتۀ مهندسی برق ـ قدرت در دانشگاه علم و صنعت ایران به ادامه تحصیل پرداخت، سال ۱۳۷۳ نیز تحصیل در دورۀ کارشناسی ارشد الکترونیک را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) آغاز کرد. در سال ۱۳۸۴ در رشتۀ فرهنگ و تمدن ملی اسلامی به اخذ درجۀ کارشناسی ارشد نایل شد و از بهمن ۱۳۸۶ تحصیل در دورۀ دکترای تاریخ علم دورۀ اسلامی را در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرد و در تیرماه ۱۳۹۲ از پایان‌نامۀ خود با موضوع «جایگزینی (اِبدال) داروهای ساده (ادویۀ مفرده) در سنت داروشناسی/ داروسازی دورۀ اسلامی (تا سدۀ هفتم هجری)» دفاع کرد.

او همزمان با تحصیل در مهندسی برق و از سال ۱۳۷۰ به عضویت بخش تاریخ علم مرکز دایره­المعارف بزرگ اسلامی درآمد و از آن هنگام تاکنون به عنوان مؤلف و ویراستار علمی و ادبی مقالات حوزه‌های تاریخ علم دایره­المعارف بزرگ اسلامی و مقالات تاریخ علم، علوم زیستی و پزشکی دانشنامۀ ایران همکاری با این مرکز را ادامه داده است. از سال از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷مدیر گروه علوم دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، از سال ۱۳۸۲ تاکنون مدیر گروه تاریخ علم دانشنامۀ ایران همان مرکز و از سال ۱۳۸۷ تا کنون مدیر گروه علوم زیستی دانشنامۀ ایران بوده است. وی مدیریت گروه تاریخ علم دانشنامۀ ایران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سرپرستی و ویراستاری علمی ـ ادبی بخش واژگان علمی در گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نیز از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ بر عهده داشت.

وی تاکنون ۸ عنوان کتاب و بیش از ۳۰۰ مقاله در دانشنامه‌ها و مجلات علمی ـ پژوهشی منتشر کرده است که از جمله می‌توان به ۶۰ مقاله در دایره­المعارف بزرگ اسلامی، بیش از ۱۶۰ مقاله در فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی، و چندین مقاله در Encyclopaedia Islamica، دانشنامۀ جهان اسلام، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی و مقالاتی در مجلات علمی ـ پژوهشی فصل‌نامۀ فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی)، نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مقالات و بررسی‌ها (دانشگاه تهران) و تاریخ علم (دانشگاه تهران)، اشاره کرد.

از فروردین ۱۳۹۰ تا تیرماه ۱۳۹۱ سردبیر مجلۀ کتاب ماه علوم و فنون بوده است و در حال حاضر مشاور علمی مجلۀ تاریخ علم پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران و عضو هیأت تحریریه و ویراستار علمی مجلۀ میراث علمی ـ فرهنگی مرکز پژوهشی میراث مکتوب است. وی دبیر علمی همایش بین­المللی میراث علمی غیاث‌الدین جمشید کاشانی، کاشان، اسفند ۱۳۹۰ و عضو کمیتۀ علمی چند همایش بین­المللی دیگر در تاریخ علم بوده است و در ۱۹ همایش به عنوان سخنران شرکت داشته است.


جوایز کسب شده

  • شایسته تقدیر در «جشنوارۀ مقالات اسلامی دایره­المعارف‌ها» (بهمن ۱۳۸۳).
  • پژوهشگر شایسته تقدیر در زمینۀ تاریخ علم در مراسم خادمان علمی نشر (بهمن ۱۳۸۷).
  • شایسته تقدیر در سیزدهمین همایش نکوداشت حامیان نسخ خطی (آبان ۱۳۹۲).