نویسندگان جشنواره دهم پروین تاج بخش

     AWT IMAGE  تاج بخش، پروین (۱۳۴۳ ـ )


دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان.معرفی

سال ۱۳۴۳ در شهرستان اسکو از توابع آذربایجان شرقی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود سپری کرد. سال ۱۳۶۳ در مقطع کارشناسی رشته ادبیات فارسی دانشگاه تبریز پذیرفته شد و تا مقطع کارشناسی ارشد در همان دانشگاه ادامه تحصیل داد.

سال ۱۳۷۱ همکاری خود را با دانشگاه پیام نور رشت آغاز کرد که تاکنون نیز ادامه دارد. سال ۱۳۸۰ در آزمون دکتری دانشگاه اصفهان پذیرفته شد و در سال ۱۳۸۵ از پایان­نامۀ خود با عنوان «تصحیح و شرح تحلیلی معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی اثر شمس فخری اصفهانی دفاع کرد. از جمله مقالات وی می­توان به عناوین زیر اشاره نمود:

۱. «بازتاب افکار اسماعیلیه در آثار ناصرخسرو»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۱، شماره ۱۶۴.

۲. «نقد و بررسی قصیدۀ ناصرخسرو»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۱۳۷۹، شماره ۱۷۷.

۳. «مقایسۀ بخش بدیع معیار جمالی شمس فخری با حدائق السح رشید­الدین وطواط»، مجلۀ مطالعات و پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، سال ۱۳۸۵، شماره ۴۷.

۴. «بررسی تأثیر المعجم فی معاییر اشعار المعجم بر بخش عروض معیار جمالی»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، سال ۱۳۸۶، دورۀ ۲۶، شماره ۲.

۵. «بررسی عنصر رنگ در غزلیات طالب آملی، همایش بین­المللی طالب آملی»، آمل، اردیبهشت ۱۳۹۰.