نویسندگان جشنواره دهم نادیا معقولی

     AWT IMAGE  معقولی، نادیا (۱۳۴۸ ـ )


دانش آموخته دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس.معرفی

سال ۱۳۴۸ در شیراز متولد شد. دورۀ کارشناسی را در رشتۀ فیلمسازی در تلویزیون در دانشکده صدا و سیما گذراند و پس از کسب رتبۀ نخست کل دوره در این دانشکده، برای گذراندن دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ادبیات نمایشی وارد دانشگاه تربیت مدرس شد. سپس در همین دانشگاه رتبۀ اول را در پذیرش دکتری پژوهش هنر به دست آورد و سرانجام در سال ۱۳۹۰ فارغ التحصیل شد.

معقولی در طی فعالیت خود اقدام به ساخت فیلم، نگارش فیلمنامه و کارگردانی تئاتر نموده و در این شاخهها رتبۀ دوم فیلمنامه نویسی در جشنوارۀ کوثر؛ رتبۀ اول بهترین کارگردانی در جشنواره رویش و عنوان بهترین فیلم را در جشنوارۀ فیلم دانشجویی کسب جایزه کرده است.

افزون بر فعالیت در حوزههای عملی هنر، در حوزۀ پژوهش نیز فعال بوده و بیش از شش مقالۀ علمی ـ پژوهشی در مجلات معتبر وزارت علوم و دهها مقالۀ علمی ـ ترویجی در مجلههای گوناگون به چاپ رسانیده است. همچنین کتابی با نام سینمای دهه شصت را در زیر چاپ دارد.

او هم اکنون عضو هیأت علمی مؤسسۀ آموزش عالی نیماست و راهنمایی و مشاوره در چندین پایاننامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ پژوهش هنر را برعهده داشته است.