نویسندگان جشنواره دهم زهرا استاد زاده

     AWT IMAGE  استاد زاده، زهرا 


دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبایی.معرفی

وی عضو هیأت علمی معاونت گسترش زبان فارسی مرکز همکاری های وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. لیسانس زبان و ادبیات فارسی و فوق لیسانس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان خود را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرده است. وی مقالات متعددی در موضوع کرسی­های زبان و ادبیات فارسی و نیز زبان و ادبیات فارسی کلاسیک و معاصر و زبان­شناسی نگاشته و در همایش­های متعدد داخلی و خارجی مشارکت داشته است. سال ۱۳۸۸ نیز به عنوان پژوهشگر شاخص کشوری از سوی دبیرخانه ستاد هفته پژوهش انتخاب شده است. از جمله فعالیت های وی می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. همکاری در برنامه­ ریزی و اقدام های مربوط به گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.

۲. همکاری در برنامه­ ریزی و تهیه طرح های لازم و اقدامهای مربوط به تأسیس و تقویت کرسی ها و مراکز زبان فارسی ـ ایرانشناسی و مطالعات ایرانی در خارج از کشور.

۳. همکاری و اقدام در مورد مصوبات ستاد شورای گسترش زبان فارسی.

۴. همکاری در تهیه آیین­ نامه­ ها ـ دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز ستاد گسترش زبان فارسی.