محورهای تخصصیموضوع

هنر،
میراث پژوهی،
علوم تربیتی و روان شناسی،
علوم و فنون،
فلسفه - کلام و عرفان،
تاریخ و جغرافیا،
علوم اجتماعی،
ادبیات (متون و شعر کهن، متون و شعر کلاسیک و ...)،
فقه و حقوق،
اطلاع رسانی و ارتباطات،
قرآن و حدیث،
اخلاق،
ایران و اسلام،
کودک و نوجوان.