بخش جنبی جشنواره دهم محمد حکیم آذر

  AWT IMAGE   محمد حکیم آذر (1348-)


مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسیمعرفی

متولد سال 1348 استادیار پایه 15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی است. از سال 1388 با پیگیریهای مکرر موفق به اخذ مجوز انتشار فصلنامۀ پژوهشهای نقد ادبی و سبک­شناسی از کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی گردید و از آن تاریخ تاکنون کلیه امور اجرایی، نظارتی و فنی چاپ و انتشار این مجله را برعهده دارد. فعالیتهای آموزشی و پژوهشی وی به طور خیلی خلاصه عبارتنداز:


  • ـمدیرمسئول و ویراستار فصلنامۀ پژوهشهای نقد ادبی و سبک­شناسی 1388 تا امروز
  • رئیس دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1390 تا امروز
  • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به مدت ده سال
  • چاپ بیش از بیست و پنج عنوان مقالۀ تخصصی در نشریات دانشگاهی و غیردانشگاهی ـ کشور که از این میانه ده عنوان آن در مجلات علمی ـ پژوهشی به چاپ رسیده است.
  • نفر اول هفتمین جشنوارۀ طنز مکتوب در رشتۀ مقاله­نویسی، شهریور 1391
  • راهنمایی بیش از شصت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
  • مدرس دوره­های کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی