بخش جنبی جشنواره دهم نشریه شایسته تقدیر

   AWT IMAGE   فصلنامه مطالعات ادبیات کودک (1388-)


مدیر مسئول: کاووس حسن لیمعرفی

مجلۀ مطالعات ادبیات کودک نخستین و تنها مجلۀ دانشگاهی است که در حوزۀ ادبیات کودک منتشر می­شود. طرح انتشار این مجله از سوی مرکز مطالعات ادبیات کودک به دانشگاه شیراز تقدیم شده و درجلسۀ چهارشنبه ششم آذرماه 1387 در هیئت رئیسۀ این دانشگاه به تصویب نهایی رسیده است. همچنین مجوز «علمی پژوهشی» این مجله‌ در تاریخ 1/7/1388 از سوی کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم و آموزش عالی صادر شده است. بر مبنای این مجوز مجلۀ مطالعات ادبیات کودک سالی 2 شماره در بهار و پاییز هر سال منتشر می کند.

هدف از انتشار مجلۀ مطالعات ادبیات کودک، تقویت روشمندی در پژوهش­های ادبیات کودک و نوجوان و کمک به رشد بیش‌تر و بهتر نقد و تولید نظریه در عرصۀ ادبیات کودک و نوجوان ایران است. از این­رو در این مجله، مقاله‌ای بررسی می­شود که در یکی از رشته‌های ادبیات، علوم تربیتی، روان­شناسی، زبان­شناسی، فلسفه، جامعه­شناسی، کتابداری و اطلاع‌رسانی و یا هر رشته دیگری تدوین شده و گسترش بصیرت نسبت به ادبیات کودک و نوجوان در مقام معرفتی میان­رشته­ای را در پی داشته باشد. زبان اصلی مجله و مقاله­ها، فارسی است.