اخبار کتاب نقد برتر (مجموعه مقالات دوازدهمین جشنواره نقد کتاب) منتشرشد.

 AWT IMAGE  مجموعه مقالات دوازدهمین جشنواره نقد کتاب با نام «نقد برتر» منتشر شد.


این کتاب که به همت دبیرخانه جشنواره نقد کتاب توسط انتشارات خانه کتاب منتشر شده حاوی 23 مقاله منتخب دوازدهمین جشنواره نقد کتاب است که با مقدمه دکتر سیّد حسن اسلامی (دبیر علمی جشنواره) منتشر شده است عناوین مقالات بدین شرح است:

 • «تأملی بر سهم مؤلف در نگارش کتاب‌‌های تألیفی: موردپژوهی کتاب مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع‌‌رسانی»، مظفر چشمه سهرابی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، شماره 1و2، بهار و تابستان 1393.
 • «نقدی بر تصحیح تازۀ خزانۀ‌ عامره»، مهدی رحیم پور، فصلنامه نقد کتاب میراث، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.
 • «نقدی بر چاپ تازۀ التنویر فی الطب»، علی صفری آق قلعه، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 و2، فروردین و تیر 1393.
 • «تحلیل نظریه های علم دینی وآزمون الگوی حکمی- اجتهادی در تولید علوم انسانی»، سید محمدتقی موحدابطحی، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، سال اول، شماره 1و2، بهار و تابستان 1393.
 • «خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی»، بهنام اکبری، فصلنامه نقدکتاب کلام، فلسفه و عرفان، سال اول، شماره 3و4، پاییز و زمستان1393.
 • « بررسی و نقد مبانی قرآنی احمد صبحی منصور در انحصار منبعیت قرآن با تأکید بر کتاب القرآن و کفی مصدر التشریع الاسلام»، راضیه مظفری و مجید معارف، پژوهشنامه ثقلین، دوره اول، شماره 1، بهار 1393.
 • «بررسی کتاب اندیشه اسلامی1»، غلامرضا کسایی و جلال رحیمیان، اندیشه دینی، شماره 51، دوره 14، تابستان 1393.
 • «بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی انتقادی»، محمد امین قانعی راد، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، سال اول، شماره 1و2، بهار و تابستان 1393.
 • «قدرت ارتباطات یا قدرت اطلاعات نقدی بر نظریه قدرت شبکه ای مانوئل کاستلز، عبدالرسول دیوسالار، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.
 • نقد و معرفی رده شناسی زبانهای ایرانی»، محمد راسخ مهند، نشریه زبانها و گویشهای­ایرانی- ویژه نامه نامه فرهنگستان، شماره 4، پاییز 1393.
 • «نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند وهومن یسن»، سیمین دخت گودرزی، فصلنامه پژوهش­های نقد ادبی و سبک شناسی، شماره 15، بهار 1393.
 • «کی گوش می­کند به سروش پیام ما، یونس کرامتی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.
 • «تلاش جوانان ایرانی برای معرفی شگفتی های سرزمین مادری»، حسن سالاری، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال اول ، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.
 • «اول و آخر تویی ما در میان: مروری بر کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران»، پروین بابایی، فصلنامه نقد کتاب هنر، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.
 • «اهمیت تلفظ برخی از واژه­ها در تصحیح بیت هایی از شاهنامه» ، وحید عیدگاه طرقبه­ای، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 و 2، فروردین و تیر 1393.
 • «بررسی و نقد هفت تصحیح دیوان حافظ»، سعید لیان، نامه فرهنگستان، سال سیزدهم ، شماره 3، بهار 1393.
 • فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.
 • «کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان، مطالعه موردی درس 10 و 11»، محمد گودرزی، ، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.
 • «نقد و بررسی وضعیت سیاسی خراسان در دوره جانشینان نادر»، محسن رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.