آیین نامهآیین نامه جشنواره نقدکتاب

آیین نامه جشنواره نقد کتاب

مقدمه

نقد به عنوان خلاقیت و آفرینشگری علمی، در کنار دیگر آفرینشهای علمی و ادبی قرار دارد و توجه به آن، زمینه ساز اعتلا و ارتقای کیفی آثار انتشار یافته است. معاونت امور فرهنگی توسط مؤسسه خانه کتاب به منظور ارتقای سطح کیفی نقد و نیز تشویق منتقدان، هر ساله مقارن با هفته پژوهش و براساس این آیین نامه، اقدام به انتخاب «نقد برتر» و «معرفی و تشویق» منتقدان و فعالان این حوزه می کند.

 ماده ۱. هدف

رشد و بالندگی فن نقد و ایجاد فضای سالم و سازنده در فضای نقد علمی و ارتقا و توسعۀ کیفی آثار انتشار یافته و اعتلای اندیشه از جمله مهم ترین اهداف این جشنواره است.

ماده ۲. موضوع

حوزه های مورد ارزیابی این جشنواره عبارتند از: هنر، میراث پژوهی، علوم تربیتی و روان شناسی،علوم وفنون، فلسفه - کلام و عرفان، تاریخ و جغرافیا، ادبیات، علوم اجتماعی، فقه و حقوق، اطلاع رسانی و ارتباطات، قرآن و حدیث، ایران و اسلام، کودک و نوجوان و اخلاق که در نشریات داخلی کشور، اعم از کاغذی و الکترونیک منتشر شده باشد.

تبصره ۱: در صورت ضرورت هیأتهای داوری می توانند در حوزۀ ادبیات و کودک و نوجوان حداکثر ۴ اثر، در حوزۀ علوم اجتماعی حداکثر ۳ اثر و در دیگر حوزه ها ۲ اثر را در گرایش های متفاوت انتخاب کنند.

ماده ۳. ارکان جشنواه

مؤسسه خانه کتاب از سوی معاونت امور فرهنگی مجری برگزاری جشنواره نقد کتاب است. دبیر علمی، دبیرخانه و هیأتهای ۳ نفرۀ داوری هر رشته، ارکان این جشنواره محسوب می شوند.

تبصره ۲: دبیرعلمی به پیشنهاد معاون فرهنگی خانه کتاب و با حکم مدیرعامل مؤسسه تعیین می شود.

ماده ۴. وظایف و اختیارات دبیر علمی جشنواره

۱. پیشنهاد انتخاب هیأتهای سه نفرۀ داوری و داوران هریک از موضوعات جشنواره به مدیرعامل.

۲. نظارت بر تفکیک و طبقه بندی مقالات رسیده به دبیرخانه.

۳. شرکت در جلسات داوری و نظارت بر روند آن.

۴. جمع بندی و ارائه گزارش نهایی به صورت مکتوب به وزیر و معاون امور فرهنگی.

ماده ۵. روند داوری

داوری و انتخاب مقالات در سه مرحله انجام می شود:

مرحله نخست: کلیۀ مقالات ارسالی به دبیرخانه، توسط هیأتهای داوری بررسی می شوند و مقالاتی که دارای دو رأی مثبت باشند، به مرحله دوم راه می یابند. نتایج این بررسی در صورتجلسه ثبت و به امضای اعضا می رسد.

مرحله دوم: مقالات راه یافته به مرحلۀ دوم داوری حداقل باید از سوی ۳ داور مورد مطالعه قرار گیرند و نتایج ارزیابی در فرم های مربوط درج گردد. مقالاتی که از ۱۰۰ امتیاز، ۸۵ امتیاز یا بیشتر را کسب کنند، به مرحلۀ نهایی راه می یابند.

مرحله نهایی: این مرحله با حضور دبیر علمی و کلیۀ اعضای هیأتهای داوری ۳ نفره در هر رشته، برگزار می شود. پس از بررسی نتایج داوری، اثری که ۹۰ یا بیش از آن امتیاز کسب کرده باشد مقالۀ برگزیده و اثری که بین ۸۵ تا ۹۰ امتیاز را کسب کرده باشد مقالۀ شایسته تقدیر محسوب شده و نتیجۀ جلسه در صورتجلسه ثبت خواهد شد.

در صورتی که هیچ یک از آثار امتیاز ۹۰-۱۰۰ را کسب نکنند، اثر برگزیده از میان مقالاتی که شایسته تقدیرند انتخاب خواهد شد.

* برای ارائه بهتر و روشن چگونگی داوری مقالاتِ نقد کتاب، راهنمایی در هشت بند آماده می شود که به همراه فرم داوری برای داوران ارسال خواهد شد.

تبصره ۳: در صورتی که پدیدآورندگان مقالۀ برگزیده یا تقدیری بیش از یک نفر باشند، جوایز بین افراد به صورت مساوی توزیع می شود.

تبصره ۴: در صورتی که ۲ مقاله امتیازی برابر داشته باشند، برای تعیین اثر برتر، مقاله به داوری دیگر ارجاع خواهد شد.

ماده ۶. بخش ویژه

هیأتی متشکل از دبیر علمی و سه داور، پس از مشورت با هیأتهای داوری با بررسی کارنامه و کارکرد پیشکسوتان، نهادها، نشریات و... و با توجه به تنوع و تعداد کار نقد، نسبت به نامزدی شخص برگزیده یا شایسته تقدیر با انتخاب مدیرعامل مؤسسه اقدام خواهد کرد.

ماده ۷. زمان بندی

نیمۀ نخست هر سال دبیرخانه جشنواره نقد کتاب، با تهیه آثار مربوط به نقد و با درج آگهی فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های جمعی، از تمامی منتقدان دعوت می کند تا آثار خود را تا ابتدای شهریور ماه به دبیرخانه ارسال نمایند.

بررسی و ارزیابی توسط هیأت داوران از نیمۀ دوم شهریور ماه آغاز شده، سپس طی مراسمی مقارن با هفتۀ پژوهش به برگزیدگان، جوایز تعیین شده در این آیین نامه اهدا خواهد شد.

ماده ۸. جوایز

به اشخاص برگزیده در هر حوزه، تندیس زرین و سپاس نامه و جایزه نقدی و به اشخاص شایستۀ تقدیر تندیس سیمین، سپاس نامه و جایزه نقدی اهدا می شود. سپاس نامه به امضای معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.