نهمین دورهبرگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE  نام: بهاءالدین خرمشاهی

عنوان مقاله: کیمیای فرهنگ در فرهنگ کیمیا

گروه: کلیات - دایره المعارف و فرهنگ ها

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: مجید غلامی جلیسه

عنوان مقاله: تکمله ای بر فهرست نسخه های خطی عربی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه

گروه: کلیات - کتابشناسی و فهرست نویسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: محمد فنائی اشکوری

عنوان مقاله: ملاحظاتی درباره کتاب فلسفه فلسفه اسلامی

گروه: فلسفه اسلامی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: ابوالفضل حرّی

عنوان مقاله: بررسی سطوح ساختاری و کارکردی ترجمه روشنگر قرآن کریم

گروه: دین- علوم قرآنی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: مهدی کمپانی زارع

عنوان مقاله:  بررسی انتقادی معنای زندگی از نگاه مولانا و اقبال

گروه: دین - عرفان

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: هانیه نیک خواه

عنوان مقاله: نگاهی بر سفال زرین فام ایرانی

گروه: هنر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: محمد افشین وفائی

عنوان مقاله: عیب گویان بیشتر گم کرده راه

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: محمدرضا رضوی

عنوان مقاله: معرفی و نقد کتاب درآمدی بر زبان شناسی شناختی

گروه: زبان شناسی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: محسن رحمتی

عنوان مقاله:  بررسی و نقدکتاب دولت سلجوقیان

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: زهره حیدری شاهی

عنوان مقاله: شاعری شیفته کلاغ ها

گروه: کودک و نوجوان - شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: مهدی ابراهیمی لامع

عنوان مقاله: سوژه های جذاب، پرداخت های خام

گروه: کودک و نوجوان - داستان

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: فرخنده حق شنو

عنوان مقاله: نقد رمان سوران سرد

گروه: مقالات الکترونیکی - ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر