نهمین دورهدبیر علمی و هیئت داوران
     دبیر علمی: علی اوجبی

     هیئت داوران:

کلیات

عظیمی، حبیب الله

کیان فر، جمشید

مرادی، نورالله


ادبیات داستانی

بشیری، محمود

جلالی زنوزی، فیروز

دست غیب، عبدالعلی


فلسفه

پازوکی، بهمن

پازوکی، شهرام

ذهبی، عباس

سعیدی مهر، محمد

فنا، فاطمه

نصری، عبدالله

یوسف ثانی، سیّد محمود


ادبیات عرب

آذرنوش، آذرتاش

فاتحی نژاد، عنایت الله

گنجیان، علی


شعر معاصر

امامی، صابر

علی پور، مصطفی

نادمی، سیّد احمد


دین

بهرامیان، علی

رحمتی، محمدکاظم

صلواتی، عبدالله


زبان شناسی

بهرامی کهیش، عسکر

رواقی، علی

محمودی بختیاری، بهروز


علوم اجتماعی

رسولی، محمدرضا

صدرا، علی

نقیب زاده، احمد

یکتا، حسین


تاریخ و جغرافیا

آل داوود، سیّدعلی

سجادی، سیّد صادق

میر محمد صادق، سیّد سعید


علوم و فنون

سالک، محمود

مهدوی هزاوه، علیرضا


هنر

بنی­ اردلان، اسماعیل

عادل، سیدشهاب­ الدین

قهرمانی، محمدباقر


کودک و نوجوان

حافظی، سیّد علیرضا

رفیعی، سیّدعلی محمد

فتاحی، حسین

میرجعفری، سیّد اکبر

نیک طلب، بابک


ادبیات فارسی

ایمانی، بهروز

جودی، اکرم

حسینی، مریم