نویسندگان جشنواره نهم محمد فنائی اشکوری

 AWT IMAGE  فنائی اشکوری، محمد (1357-)


دانش آموخته دکتری مطالعات دین از دانشگاه مطالعات ادیان و کارشناس ارشد فلسفه تطبیقی از دانشگاه مک گیل کانادا.معرفی

محمد فنائی اشکوری (نعمت سرا)  در سال 1340 در اشکور رودسر متولد شد. پس از پایان دوره ابتدائی،  مقدمات علوم اسلامی را در چالوس و  قزوین آموخت. وی در سال 1359 وارد حوزه علمیه قم گردید  و تا سال 1370 دروس سطح و خارج فقه و اصول و همچنین  متون سنتی فلسفه و عرفان اسلامی را نزد  اساتید برجسته آموخت. او در کنار دروس یادشده، دوره چهارساله مؤسسه در راه حق در زمینه مقدمات علوم انسانی را نیز  به پایان رساند. از اساتید او در خارج فقه و اصول آیت­الله سید محمود هاشمی شاهرودی است. اساتید فلسفه و عرفان او عبارتند از حضرات آیات: حسن زاده آملی، جوادی آملی و مصباح یزدی. وی با شرکت در درسهای مختلف فلسفه غرب دانشگاه تهران و دیگر مراکز آموزش عالی با فلسفه غرب آشنا گردید.

در سال 1371 وارد  دانشگاه مک گیل کانادا شد و در مؤسسه مطالعات اسلامی آن دانشگاه مدرک کارشناسی ارشد در فلسفه تطبیقی را دریافت کرد و در سال 1380 از  دانشکده مطالعات ادیان همان دانشگاه در رشته فلسفه دین به اخذ مدرک دکتری نایل گردید. موضوع پایان نامه دکتری او معرفت شناسی تجارب عرفانی (Epistemology of Mystical Experience) است. سپس به ایران بازگشت و در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در حوزه­هایی همچون فلسفه تطبیقی و عرفان اسلامی به تدریس و پژوهش پرداخت که تاکنون ادامه دارد. در این دوره پایان نامه­های متعددی با راهنمایی و مشاوره او به انجام رسیده است.

وی جدای از حضور علمی در همایشها و کنفرانس­های بین­المللی مختلف (از جمله در دانشگاه های آمریکا، کانادا، انگلستان، اتریش، سوئد، یونان، اسلونی، لبنان، اندونزی، عربستان...) در زمینه­های فلسفه، عرفان و دین، تاکنون بیش از 50 کتاب و مقاله در نشریات داخلی و خارجی منتشر نموده است.


شماری از کتابهای منتشر شده وی عبارتند از:

  1. معرفت شناسی دینی؛ تهران: انتشارات برگ؛ 1374.
  2. علم حضوری؛ قم: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ 1387.
  3. دانش اسلامی و دانشگاه اسلامی؛ قم: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ 1377.
  4. منزلت زن در اندیشه اسلامی؛ قم: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ 1377.
  5. تعهد به حقیقت؛ تهران: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ 1378.
  6. بحران معرفت، نقد عقلانیت و معنیوت تجددگرا؛ قم: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ 1384.
  7. نیایش عارفان، شرح حکمت و معنویت شیعی در دعای کمیل؛ قم: شیعه­شناسی، 1386.
  8. مقدمه­ای بر فلسفه اسلامی معاصر؛ قم: مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ 1390.
  9. شاخصه­های عرفان ناب شیعی؛ قم؛ بوستان کتاب؛ 1391.

برخی از مقالات وی نیز از این قرارند:

الف. مقالات فارسی

1. تاملی در پوزیتیویسم منطقی  (کیهان اندیشه، شماره 34، 1369)

2.  ضرورت و علّیت (ماهنامه معرفت،  پیش شماره 1، ص 10 )

3.  ناکامی زبان در توصیف کامیابی عارفان  (معرفت، شماره 19، ص  ( 84

4. آیا مابعد الطبیعه ممکن است؟ (معرفت 2، ص 17و معرفت 3، ص 36)

5.  مدرنیسم و دین (عرصه پژوهش، پیش شماره (1382

6.  فرار از فلسفه (معرفت فلسفی، شماره 5)

7.  سهروردی و مسئله معرفت (معرفت فلسفی، شماره 9)

8. مقدمه ای بر تاریخنگاری فلسفه اسلامی (در  حکمت متعالیه و مکاتب دیگر 3، مجموعه مقالات منتخب دومین همایش جهانی حکیم ملاصدرا اول خرداد 1383 تهران، 197ـ210)

9. فلسفه فلسفه اسلامی (معرفت فلسفی، شماره 31، بهار 1390)

10. آیا عرفان نظری ممکن است؟ (فصلنامه اسرا، شماره 8، تابستان 1390، صص65ـ(86


ب. مقالات انگلیسی:

1. "SelfـKnowledge and Soul" in Soul: A Comparative Approach. Eds. Christian Kanzian & Muhammad Lagenhausen, Germany: ontos verlag, 2010, pp. 17ـ24.

2. "Reflection on Prayer: A Muslim Perspective," reprinted in Spiritual Message of Islam, Ed. M.A. Shomali (London: Islamic Center of England, 2009), pp. 103ـ112.

3.“God in Islamic Mysticism” in Proofs for the Existence of God, eds. Christian Kanzian & Muhammad Legenhausen (Innsbruck: Innsbruck University Press, 2008), pp. 91ـ98.

4. "Mulla Sadra’s Theory of Substantial Motion, " in Substance and Attribute: Western and Islamic Traditions in Dialogue, eds. Christian Kanzian & Muhammad Legenhausen (Germany: ontos verlag, 2007), pp. 25ـ43.

5. "Sohravardi and the Question of Knowledge," in Plato and Sohravardi  (Athens: Hellenic Society for Philosophical Studies, 2007), pp. 48ـ62.

6. "Islamic Philosophy in Contemporary Iran," in AlـMustafa Journal of Islamic Studies, Vol. 1, Nu. 1, (Winter 2012), pp.89ـ123.