نویسندگان جشنواره نهم ابوالفضل حرّی

  AWT IMAGE  حرّی، ابوالفضل (1351-)


دانش آموخته دکتری ترجمه از دانشگاه علامه طباطبایی.معرفی

در سال 1351 در اراک به دنیا آمد. تحصیلات راهنمایی و دبیرستان خود را به ترتیب در مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی و امام محمدباقر(ع) به انجام رساند. در سال 66 همزمان با تحصیل در دبیرستان، با انجمن سینمایی جوانان ایران ـ دفتر اراک ـ آشنا شد و فعالیت فرهنگی ـ هنری خود را در آنجا شروع کرد. نتیجه این همکاری ساخت چندین فیلم کوتاه و داستانی بوده است. در سال 1371 در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد و همزمان فعالیت فرهنگی ـ هنری خود را با دفتر جهاد دانشگاهی آغاز نمود که این فعالیت‌ها تا پایان سال 81 که از رساله کارشناسی ارشد خود در رشته ادبیات انگلیسی، دفاع کرد، ادامه داشت. از سال 3ـ1372 دست به قلم شد و نخستین مقالات خود را در مطبوعات منتشر کرد. از سال 1381 به  تدریس زبان انگلیسی در جهاد دانشگاهی واحد علامه اشتغال ورزید و این همکاری را تا زمان تدریس در دانشگاه اراک پی گرفت. از مهر 82 تا کنون در  مقام عضو هیات علمی، با دانشگاه اراک همکاری می‌کند. در حال حاضر نیز دانشجوی در مقطع دکتری ترجمه در دانشگاه علامه طباطبایی است.


آثار منتشر شده وی عبارتند از:

 • رویکرد زبان شناختی نقادانه بر روایت؛ تهران: فارابی، 1383.
 • از ادبیات تا سینما (مجموعه مقاله)؛ تهران: انتشارات فارابی، 1383.
 • روایت داستانی: بوطیقای معاصر؛ شلومیت ریمون ـ کنان. تهران: نیلوفر، 1387
 • مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی: رویکرد های ادبی ـ زبان شناختی؛ تهران: نیلوفر 1391.
 • روایت‌شناسی: راهنمای درک و تحلیل ادبیات داستانی (مجموعه 15 مقاله)؛ اراک: حوزه هنری.

بیش از 50 مقاله در حوزه‌های مختلف از جمله ادبیات، سینما، قرآن و... در نشریات معتبر به چاپ رسانده که از آن جمله است:

 • «نگاهی به شعر تا انتها حضور اثر سهراب سپهری از دیدگاه نقد فرمالیستی». ادب و زبان، بهار 85، صص. 61ـ75.
 • «درآمدی بر اصول و مبانی ترجمه طنز». مطالعات ترجمه. سال چهارم، ش. چهارم، تابستان 1385، صص. 7ـ23
 • «سخت ترجمه پذیری کتاب المبین به منزله اثری ادبی». مطالعات ترجمه، ش. 17، بهار 86، صص. 5ـ27.
 • «مبانی نظری روایت شناسی و ترجمه متون روایی». مطالعات ترجمه، ش. 18، تابستان 86، صص. 25ـ39.
 • «حضور مترجم در متن روایی». پژوهش های زبانهای خارجی، ش. 46، پاییز 87. صص. 35ـ52
 • «مولفه زمان و مکان روایی در قصص قرآنی». ادب پژوهی ش. 7 بهار و تابستان 88 (چاپ بهار 89). صص.125ـ141.
 • «ترجمه سخن غیرمستقیم آزاد در سه ترجمه به سوی فانوس دریایی». پژوهشهای زبان‌های خارجی، بهار 89، ش. 57، صص. 19ـ39.
 • «همبستگی میان وجوه بازنمایی گفتار و اندیشه با تمرکز بر سخن غیرمستقیم آزاد». نقد ادبی. پاییز 88، صص. 59ـ87
 • «به سوی روایت شناسی معنوی». نقد ادبی. سال 4، ش. 13. بهار 90 ، صص. 181ـ196.
 • «بررسی شگرد قرآنی التفات در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان». ادبیات تطبیقی تربیت مدرس. زمستان 90

او در همایشهای داخلی و بین­المللی متعددی حضور علمی داشته که از آن جمله است:

اولین همایش هویت ایرانی، سومین هم­اندیشی زبان فارسی، اولین همایش زیبایی­شناسی دین، همایش بین­المللی درام دینی، کنفرانس بین­المللی پالا، ششمین همایش ترویج زبان فارسی و همایش نهج البلاغه ـ دانشگاه بوعلی.


نیز  در طول حیات علمی خود جوایز بسیاری را اخذ کرده است:

 • برنده لوح زرین و قلم بلورین برای عنوان دوم در رشته مقاله های ادبی ـ هنری در نهمین جشنواره مطبوعات مرداد 81 ـ تهران
 • جایزه اول نقد شعر برای مقاله نقد فرمالیستی شعر تا انتها حضور اثر سهراب سپهری (مجله زبان و ادب علامه طباطبایی، بهار 85) در چهارمین جشنواره نقد کتاب دی ماه 1386
 • پژوهشگر برگزیده گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک ـ سال 1387
 • پژوهشگر برگزیده گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک ـ سال 1388
 • پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک ـ سال 1388
 • یکی از چهار پژوهشگر برگزیده دانشگاه اراک ـ سال 1388
 • یکی از چهار برگزیده برتر بخش هیات علمی چهره‌های ماندگار در برنامه صبح انقلاب استان مرکزی ـ سال88.
 • یکی از سه نفر برگزیده پنجمین جشنواره طنز مکتوب ـ تهران ـ حوزه هنری، دفتر طنزـ آبان 89
 • پژوهشگر برگزیده گروه زبان و ادبیات انگلیسی ـ سال 1389
 • پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم انسانی ـ سال 1389
 • یکی از پژوهشگران برگزیده استان مرکزی در بخش هیئت علمی در هفته پژوهشی 1389
 • رتبه اول بخش مقاله نویسی گروه غیرمعارف دومین مسابقات سراسری قرآن اعضای هیات علمی ـ اصفهان ـ خرداد90
 • رتبه نخست بخش مقاله نویسی ششمین جشنواره طنز مکتوب. تهران: حوزه هنری (دفتر طنز). تهران: 25ـ26 آبان ماه 1390
 • رتبه سوم جشنواره فارابی برای طرح پژوهشی«بررسی سبک صالح حسینی در مقام مترجم ادبی در دو ترجمه به سوی فانوس دریایی و خشم و هیاهو». تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی وزارت علوم. آبان ماه 1390
 • رتبه دوم بخش «ترجمه» از هجدهمین جشنواره مطبوعات. تهران ـ بهمن 1390.