نویسندگان جشنواره نهم مهدی کمپانی زارع

  AWT IMAGE  کمپانی زارع، مهدی (1359-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه قم.معرفی

25 بهمن 1359 در شیراز متولد شد. دوره­های ابتدایی و متوسطه را در مدارس امیرکبیر و راهنمایی توحید گذراند و از دبیرستان شهید ترابی همان شهر دیپلم گرفت. در سال 1379 در رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز پذیرفته شد. در این مقطع از محضر استادانی چون دکتر سعید رحیمیان و دکتر قاسم کاکایی و دکتر عبدالرسول کشفی بهره مند شد. پس از آن بلافاصله در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم پذیرفته شد. در این دانشگاه نیز از محضر استادانی چون دکتر محسن جوادی، امیرعباس علیزمانی و دکتر احمد عابدی استفاده کرد. پس از اتمام تحصیلات در این مقطع در سال 1387 به تدریس و تألیف و ترجمه مشغول شد و در حوزه علوم اسلامی و انسانی کتب و مقالاتی را به رشته تحریر درآورد. کتابهای وی به ترتیب نشر از این قرار است:

 • کتابشناسی توصیفی فلسفه دین و کلام جدید، نشر طه، 1386.
 • شیخ طوسی و تفسیر تبیان، خانه کتاب، 1389.
 • ابلیس، عاشق یا فاسق؟، نگاه معاصر، 1390.
 • مولانا و مسائل وجودی انسان، نگاه معاصر، 1390.
 • مرگ اندیشی از گیل گمش تا کامو، نگاه معاصر، 1390.
 • حیات معنوی مولوی، نگاه معاصر، 1390.
 • گنابادی و تفسیر بیان السعاده، خانه کتاب، 1390.
 • حیات فکری غزالی، نگاه معاصر، 1391.

 جدای از همکاری با دانشنامه جهان اسلام در نگارش سه مدخل: رابعه عدویه، ابن سبعین، عبدالرؤوف مناوی، مقالات متعددی را به رشته تحریر درآورد که برخی از آنها به این قرار است:

 • نقدی بر مواجهه غزالی با باطنیه و نظریه امامت معصوم در مجموعه غزالی پژوهی، به کوشش دکتر هدایت جلیلی، خانه کتاب، آذر 1389.
 • خواجه نصیر طوسی و اسماعیلیه در مجموعه خواجه پژوهی، به کوشش دکتر عبدالله صلواتی، خانه کتاب، 1390.
 • مقام و مختصات عرفانی خواجه نصیر طوسی، در مجموعه فوق.
 • فرشته شناسی به روایت حکیم الهی قمشه ای، در مجموعه مقالات محی الدین الهی قمشه ای حکیم معرفت و محبت، به کوشش دکتر ابوالحسن غفاری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391.
 • نقدی بر نگرش حکیم الهی قمشه ای در باب شیخ اشراق، مجموعه فوق.
 • نگاهی به شرح حکیم الهی قمشه ای بر فصوص الحکم فارابی، مجموعه فوق.
 • سرچشمه های تکوین آیین فتوت در تاریخ فرهنگ اسلامی در مجموعه تاریخ و فرهنگ جوانمردی، به کوشش مسعود رضوی، نشر اطلاعات، 1391.
 • مقام و مختصات نقد در تاریخ فرهنگ اسلامی در مجموعه عیار نقد، به کوشش علی اوجبی، خانه کتاب، 1389.
 • بررسی مراسلات خواجه نصیر طوسی و صدرالدین قونوی در ویژه نامه خواجه نصیر، کتاب ماه فلسفه، شماره 43، فروردین 1390.
 • بررسی نقدهای خواجه نصیر بر شهرستانی در مصارع المصارع، مجموعه فوق.