نویسندگان جشنواره نهم هانیه نیک خواه

  AWT IMAGE  نیک خواه، هانیه (1347-)


دانش آموخته دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس.معرفی

در 20 مرداد سال 1347 در تهران به دنیا آمد. دوره های ابتدایی و راهنمایی را در مدارس ذوقی و شهید اندرزگو گذراند و در سال 1365 در رشته تجربی از دبیرستان ارشاد دیپلم گرفت. در همین سال در رشته صنایع دستی دانشگاه هنر پذیرفته و با پایان نامه «سفال زرین فام ایران در قرن هفتم هجری و ساخت لعاب زرین فام» در سال 1372 فارغ التحصیل شد. بعدها پایان نامه وی به عنوان پژوهش برتر دانشجویی در دانشگاه انتخاب شد. در سال 1376 در همان دانشگاه در رشته پژوهش هنر ادامه تحصیل داد و در سال 1379 دوره کارشناسی ارشد را با دفاع از پایان نامه «بررسی سفالینه های زرین فام قرن هفتم هجری» به اتمام رساند. در سال 1387 در مقطع دکترا رشته پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد و در حال حاضر مشغول پژوهش و نگارش رساله­ای با عنوان سفال زرین فام ایران می باشد.

جدای از عضویت در هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان، از سال 1372 با مراکز و مؤسساتی چون: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان میراث فرهنگی کشور در تهران و کرمان (در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه هنرهای سنتی کرمان و مستندسازی هنرهای سنتی شهرهای گوناگون استان کرمان)، موزه هنرهای صنعتی کرمان، شورای فرش استان کرمان، دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان همکاری داشته است.

جدای از حضور علمی در«همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی»، «دومین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف»، «همایش کرمان عصرصفوی» و « همایش گنجینه های از یادرفته هنر ایران» مقالات چندی را منتشر کرده است که عبارتند از:

  1. «رهیافتی به سیاست های فرهنگی ایلخانان در سده هفتم هجری در واکاوی نقوش سفال های زرین فام ایران»، با همکاری علی شیخ مهدی؛ مجله هنر اسلامی (دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات هنر اسلامی)، سال هفتم، شماره 13، پاییز و زمستان 1389، صص 109ـ129 .
  2. «رها شدن انسان نورانی»، با همکاری محمد خزایی، کتاب ماه هنر، شماره 153، خرداد 1390، صص96ـ101.
  3. «بازشناسی نمادهای بنیادین موثر در شکل گیری هاله تقدس» با همکاری حسنعلی پورمند، کتاب ماه هنر، شماره 154،  تیر 1390،صص 52ـ63.
  4. «بازشناسی قالی کرمان در دوره صفویه»،  با همکاری سارا رضوانی و مهران هوشیار، کتاب ماه هنر، شماره 166،  تیر 1391، صص 30ـ 37 .
  5. «نگاهی بر سفال زرین فام ایرانی»، کتاب ماه هنر، شماره 151، فروردین 1390، صص76ـ87.
  6. نگارش مدخل «فرش راور» در دانشنامه فرش ایران.