هشتمین دورهدبیر علمی و هیئت داوران
     دبیر علمی: علی اوجبی

     هیئت داوران:

کلیات

افکاری، فریبا

عظیمی، حبیب الله

کیان فر، جمشید


ادبیات داستانی

بشیری، محمود

پارسی نژاد، کامران

زنوزی جلالی، فیروز


فلسفه

ابراهیمی، حسن

سعیدی مهر، محمد

شهریاری، حمید

فنا، فاطمه

مرادخانی، علی

یوسف ثانی، سیّد محمود


ادبیات عرب

آذرنوش، آذرتاش

فاتحی نژاد، عنایت الله

نیازی، شهریار


شعر معاصر

امامی، صابر

علی پور، مصطفی

نادمی، سیّد احمد


دین

بهرامیان، علی

باهر، محمد

رحمتی، محمدکاظم

رمضانی فرانی، محمدعلی

ساکت، محمد حسین

صلواتی، عبدالله


زبان شناسی

بهرامی کهیش، عسکر

رواقی، علی

طباطبایی، علاء الدین

محمودی بختیاری، بهروز


علوم اجتماعی

قائد محمدی، محمد جواد

مطهرنیا، سیّد مهدی

یکتا، حسین


تاریخ و جغرافیا

سجادی، سیّد صادق

صفت گل، منصور

میر محمد صادق، سیّد سعید


علوم و فنون

سالک، محمود

کرامتی، یونس

مهدوی هزاوه، علیرضا


هنر

آژند، یعقوب

ارژمند، محمود

بنی­ اردلان، اسماعیل


کودک و نوجوان

حافظی، سیّد علیرضا

حسینی، محمد حسین

فتاحی، حسین

کاموس، مهدی

محقق، جواد


ادبیات فارسی

ایمانی، بهروز

جودی، اکرم

دبیران، حکیمه