هشتمین دورهبرگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE نام: صالح طباطبایی

عنوان مقاله: فرسنگ ها تا فرهنگ

گروه: کلیات

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: سیّدحسن اسلامی اردکانی

عنوان مقاله: الاهیات الهی و الاهیات بشری: نقد روش شناختی

گروه: فلسفه - فلسفه اسلامی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیّد موسی شبیری زنجانی

عنوان مقاله: مؤلف تبصره العلوم

گروه: دین - کلیات اسلام

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: حسین استاد ولی

عنوان مقاله: درنگی در مقاله معرفی و بررسی ترجمه قرآن کریم

گروه: دین- علوم قرآنی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: مالک شجاعی جشوقانی

عنوان مقاله: تاریخ کلام یا تاریخ نگاری کلامی؟

گروه: دین - کلام

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: نصرالله آقاجانی

عنوان مقاله: نقدی بر تحلیل حسن حنفی از جریان ها و بحران های معاصر مصر و دنیای اسلام

گروه: علوم اجتماعی - علوم سیاسی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: سعید لیان

عنوان مقاله: تقریباً تاریخچه همه چیز

گروه: علوم و فنون

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: رضا کوچک زاده

عنوان مقاله: 150 کروموزوم ارزشمند

گروه: هنر - هنرهای نمایشی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: صالح طباطبایی

عنوان مقاله: نقدی بر کتاب اسلام، هنر و معماری

گروه: هنر- معماری

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: کاووس حسن لی

عنوان مقاله: بررسی سه کتاب از نویسندگان غیرایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران»

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: مصطفی صدیقی

عنوان مقاله: بررسی سه کتاب از نویسندگان غیرایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران»

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: اکرم حاجی سیدآقایی

عنوان مقاله: لزوم بازنگری در تصحیح قصص الانبیاء نیشابوری

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: وحید سبزیان پور

عنوان مقاله: ضرورت بازنگری در عبارات عربی کتاب امثال و حکم دهخدا

گروه: ادبیات عربی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: امید طبیب زاده

عنوان مقاله: واژگانی برای زبان فارسی

گروه: زبان شناسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: فرخنده حق شنو

عنوان مقاله: قره قیطاس 1و 2 و 3

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: سیّد علی میرافضلی

عنوان مقاله: عشق آمدنی بود نه آموختنی

گروه: شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: محسن ذاکر الحسینی

عنوان مقاله: تقویم التواریخ و کشف الظّنون کاتب چلبی

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: رحیم نیک بخت

عنوان مقاله: ناگفته هایی از تاریخ معاصر آذربایجان

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: نیره سادات هاشمی

عنوان مقاله: شعر بی تاب دریا

گروه: کودک و نوجوان - شعر

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: ضیاء الدین وظیفه شعاع

عنوان مقاله: آن شب شیفت شب

گروه: مقالات الکترونیکی- ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر