نویسندگان جشنواره هشتممالک شجاعی جشوقانی

    AWT IMAGE شجاعی جشوقانی، مالک (1361-)


دانش آموخته دکتری فلسفه و معارف اسلامی از دانشگاه تهران.معرفی

سال 1361 در روستای جشوقان از توابع اصفهان به دنیا آمد و در سال 1378 دیپلم خود را در رشتۀ ریاضی دبیرستان نمونۀ سلامتیان اصفهان دریافت کرد. سال 1383 وارد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (گروه فلسفه) شد و در سال 1387 همزمان با اتمام دورۀ کارشناسی وارد دورۀ کارشناسی ارشد فلسفه شد و در سال 1389 دورۀ دکتری فلسفه دانشگاه تهران را پی گرفت. تدریس فلسفه و معارف اسلامی در دانشگاه­های تهران، قم (پردیس قم دانشگاه تهران)، دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر و دانشگاه پیام نور تهران و انتشار بیش از 20 مقاله و نقد کتاب در مجلات و ارائه 3 مقاله در همایش­های داخلی برخی از فعالیت­های وی است.