نویسندگان جشنواره هشتموحید سبزیان پور

    AWT IMAGE  سبزیان پور، وحید (1337-)


دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تربیت مدرس.معرفی

در سال 1337 در کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به پایان برد. او که مدرک دکتری خود را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده است، هم اکنون در سمت دانشیاری در گروه زبان و ادبیات عرب در دانشگاه رازی کرمانشاه به تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی اشتغال دارد.


 • ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه رازی از سال 1372-1375 و از سال 1386 تا اکنون
 • عضویت در هیئت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 • عضویت در هیئت تحریریه مجله علمی و پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات
 • عضویت در هیئت تحریریه پژوهشنامه زبان و ادبیات عربی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه یزد
 • عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی

از سوابق علمی ـ اجرایی وی به شمار می­آید.


او که در همایشهای متعددی چون:

 • نخستین هم­اندیشی هویت ایرانی (دانشگاه تربیت مدرس، 1383).
 • همایش کشوری علمی ـ پژوهشی قائم مقام فراهانی (اراک،  اردیبهشت 1388).
 • چهارمین همایش مدیران گروه­های عربی  (دانشگاه رازی،  تابستان 1388).
 • کنگره ملی بزرگداشت حکیم افضل الدین محمدبن حسن مرثی کاشانی (دانشگاه کاشان،  18 و 19 آبان 1389).
 • همایش علمی سالانه دانشگاه رازی(دانشگاه رازی، 28 آذر 1389).
 • هفتمین مجمع بین­المللی استادان زبان و ادبیات فارسی (تالار امینی دانشگاه تهران،  28 و 29 دی 1389).
 • نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مشهد و انجمن علمی نقد ادبی ایران (مشهد، اسفند ماه 1389).

شرکت داشته، جدای از انتشار مقالات متعدد در مجلات علمی ـ ترویجی و پژوهشی، تألیف 7 کتاب را در کارنامۀ علمی خود دارد:

 1. آموزش عربی 1، انتشارات خورشید باران، 1383.
 2. آموزش عربی 2، انتشارات خورشید باران، 1383.
 3. آموزش عربی 3، انتشارات خورشید باران، 1383.
 4. آشنایی با مجلات و روزنامه‏های عربی، انتشارات خورشید باران، 1383.
 5. فرهنگ وحید (فرهنگ کلمات متضاد و مترادف در زبان عربی)، انتشارات خورشید باران، 1383،  (چاپ دوم 1384).
 6. آشنایی با نامه نگاری عربی ج (1) تألیف مشترک با خانم زهرا یزدی­نژاد، انتشارات خورشید باران، 1383.
 7. آشنایی با نامه نگاری عربی ج (2) تألیف مشترک با خانم زهرا یزدی­نژاد، انتشارات خورشید باران، 1383.