نویسندگان جشنواره هشتمامید طبیب زاده

    AWT IMAGE  طبیب زاده قمصری، امید (1340-)


دانش آموخته دکتری زبان شناسی از دانشگاه تهران.معرفی

29 اردیبهشت سال 1340 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش گذراند. سال 1366 مقطع کارشناسی در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی را در دانشگاه شهید باهنر کرمان به پایان برد. سال 1373 دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبانشناسی را در دانشگاه تهران پشت سر گذاشت و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در رشتۀ زبانشناسی دانشگاه تهران شد. هم­اکنون عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان است و سالهاست که در مقاطع مختلف دانشگاهی به تدریس اشتغال دارد. در همایش­های چندی شرکت داشته که برخی از آنها عبارتند از:

1. نخستین همایش ملی ایران­شناسی (27-30 خرداد 1381)

2. ششمین کنفرانس زبان­شناسی (6-7 آذر 1383)

3. نخستین همایش انجمن زبان­شناسی ایران (23-24 اسفند 1384)

4. هفتمین همایش زبان­شناسی ایران (1386)

5. چهارمین کنفرانس زبان­شناسی (23 تا 25 اسفند 1376)

جدای از نگارش نزدیک به 50 مقاله در مجلات معتبر علمی ـ ترویجی و پژوهشی، 7 کتاب تألیف کرده است که عبارتند از:

1. تحلیل وزن شعر فارسی عامیانه فارسی، تهران، انتشارات نیلوفر، 1382.

2. پژوهشهای زبانشناسی ایرانی (1)، جشن­نامۀ دکتر علی­اشرف صادقی، تهران، انتشارات هرمس، 1382.

3. پژوهشهای زبانشناسی (2)، جشن­نامۀ دکتر یدالله ثمره، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1383.

4. ظرفیت فعل و ساختهای بنیادین جمله در فارسی (براساس نظریه دستور وابستگی)، تهران، نشر مرکز، 1385.

5. نگاهی به شعر نیما؛ دربارۀ چگونگی شکل­گیری نظامهای شعری، تهران، نیلوفر، 1387.

6. دستور زبان فارسی، بر اساس نظریۀ گروه­های خود گردان در دستور وابستگی، تهران، نشر مرکز، زیرچاپ.

7. وزن شعر فارسی، از دیروز تا امروز (مجموعۀ مقالات ارائه شده در نخستین هم­اندیشی وزن شعر فارسی در انجمن زبان­شناسی ایران)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زیر چاپ.

او در چهارمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب با مقالۀ واج شناسی و نظریه بهینگی نیز به عنوان منتقد برگزیدۀ حوزۀ زبانشناسی مورد تقدیر قرار گرفت.