نویسندگان جشنواره هشتمرحیم نیک بخت

    AWT IMAGE  نیک بخت، رحیم (1350-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.معرفی

سال ۱۳۵۰ در روستای میرکوه علیمریزا متولد شد. او که کارشناس ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است، هم­اکنون در کنار پژوهش در حوزۀ تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر آذربایجان، مدیر بخش تدوین اسناد و تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مدیر بخش تحقیقات تاریخ مجلس نیز برعهده دارد. او در برخی از  همایش­های مربوط به تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی به­عنوان سخنران یا عضو کمیته علمی حضور داشته و در ضمن مقالات و تألیفات متعددی در حوزه تاریخ انقلاب و تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی آذربایجان منتشر شده است که اهم آن عبارتنداز:

 1. زندگانی و مبارزات شهید قاضی طباطبایی با همکاری دکتر صمد اسمعیل‌زاده، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.
 2. جنبش دانشجویی تبریز به روایت اسناد و خاطرات، تهران: سورۀ مهر، 1381.
 3. خاطرات حجت‌الاسلام حسینی همدانی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
 4. زندگانی و مبارزات آیت‌الله مروج، ج 1، اردبیل: نیک‌آموز، 1383.
 5. زندگانی و مبارزات شهید دکتر مفتح، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.
 6. مبارزات آیت‌الله سید یونس اردبیلی به روایت اسناد و خاطرات، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385.
 7. مجموعه مقالات همایش پنجاهمین سالگرد شهادت نواب صفوی و فدائیان اسلام،3 جلد ، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384و 1385.
 8. بازخوانی مشروطیت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز: 1385، (ویژه همایش یکصدمین سال صدور فرمان مشروطیت).
 9. مطهری بدون سلاح، مرتضی شیرودی، رحیم نیکبخت، تهران: مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر، 1385.
 10. نقش آذربایجان در تحکیم هویت ایران، تهران: وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، 1387.
 11. پیدایش فرقۀ دمکرات به روایت اسناد و خاطرات، با همکاری خانم منیژه صدری، تهران: مؤسسه‌ مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1386.
 12. تحولات منطقه اردبیل از مشروطه تا جنگ جهانی اول، تهران: وزارت امورخارجه، 1386.
 13. فرقه دموکرات آذربایجان در سراب، با همکاری اصغر حیدری، تهران: کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، ۱۳۸۸.
 14. خاطرات واسناد حجت الاسلام حاج شیخ غلامرضا فیروزیان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،۱۳۹۰.
 15. تحولات غرب آذربایجان به روایت اسنادمجلس، تهران: مرکز اسناد و کتابخانه مجلس به همراه علی ططری، تهران: کتابخانه مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۰.
 16. اسنادی از تحولات سیاسی اجتماعی آذربایجان از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، مرکز اسناد نهاد ریاست جمهوری، 6 جلد.
 17. بازخوانی جنگهای روسیه علیه ایران، تهران: وزارت علوم وتحقیقات و فن­آوری.
 18. آیت­الله سید نورالدین حسینی شیرازی به روایت اسناد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.