نویسندگان جشنواره هشتمنیره سادات هاشمی

    AWT IMAGE  هاشمی، نیّره سادات (1354-)


دانش آموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور.معرفی

سال 1354 در شهر ری متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش پی گرفت. سال 1354 مقطع کارشناسی را در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پیام نور پاکدشت به اتمام رساند.

نزدیک به 18 سال سابقه فعالیت جدی در حوزه شعر و 15 سال مطالعه و پژوهش در حوزه ‌ادبیات کودک و نوجوان دارد. عضویت در تحریریۀ مجله ادبی الفبا، شورای بررسی و خرید کتاب مرکز آفرینشهای ادبی و امور بازرگانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دبیری جشنواره­های سراسری «حرفهایم با رئیس جمهور»، «با آسمان بگو» و «مهر مهربان» از جمله فعالیت­های وی به شمار می­آید.


در جشنواره­های مختلف نیز رتبه­هایی را احراز کرده که عبارتنداز:

ـ رتبه اول در نخستین دورۀ شعر عاشورا ـ مرکز مطالعات و تحقیقات ادبیات و هنر دینی 1380.

ـ رتبه دوم در اولین جشنواره شاعران بهار ـ خانه شاعران ایران1382.

در کنار نقدهای متعدد، انتشار چهار کتاب را نیز در کارنامۀ خود دارد:

  • کتاب تندیس باران؛ گزیده 163 ادبیات معاصر؛ ناشر نیستان؛ 1380 (تألیف ـ منتخبی از شعرهای سال های 72 تا 79).
  • با آسمان بگو؛ مجموعه ادبی؛ آثارکودکان و نوجوانان برگزیده جشنواره با آسمان بگو؛ ناشر بقعه؛ 1380.
  • کوچه­کوچه آسمان؛ مجموعه ادبی؛ آثارکودکان و نوجوانان ویژه انتظار؛ ناشر کتاب نیستان ـ 1382.
  •  مهر مهربان؛ مجموعۀ شعرهای برگزیده  انتظارجوانان؛ ناشر سوره مهر؛ 1383.