نویسندگان جشنواره هشتمضیاءالدّین وظیفه شعاع

    AWT IMAGE  وظیفه شعاع، ضیاءالدّین (1364-)


دانش آموخته کارشناسی تاریخ.معرفی

سال 1364 در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش گذراند.

او که مدرک کارشناسی تاریخ دارد، از سال 1380 به فعالیت­های هنری (از جمله کاریکاتور) روی آورد.

از سال 1381 به طور جدی داستان­نویسی را آغاز کرد. اولین مجموعه داستان­های کوتاه وی هم اینک آمادۀ چاپ است.

سال 1386 در جشنوارۀ داستان­ کوتاه راوی تبریز برگزیده شد.