هفتمین دورهمقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات (شایسته تقدیر)

 «روش تحقیق کیفی»؛ سردار خالدی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 14، اردیبهشت 1388.  Pdf مقاله

فلسفه- فلسفه اسلامی (برگزیده)

 «پاسخی به نقدِنقد»؛ اکبر ثبوت، کتاب ماه فلسفه، شماره 27، آذر 1388. Pdf مقاله

فلسفه- فلسفه غرب (شایسته تقدیر)

 «بحران در بحران»؛ علی­­رضا صادقی، کتاب ماه فلسفه، شماره 29، بهمن 1388. Pdf مقاله

دین-  علوم قرآنی (شایسته تقدیر)

 «نقد ترجمه آیات در تفسیر پرتوی از قرآن»؛ محمدعلی کوشا، آینه پژوهش، شماره 119، آذر ـ دی 1388.  Pdf مقاله

دین -  علوم روایی (شایسته تقدیر)

 «گنجی نویافته یا وهمی بربافته؟!»؛ جویا جهانبخش، آینه پژوهش، شماره 118، مهر ـ آبان 1388. Pdf مقاله

دین - رجال (شایسته تقدیر)

 «مقایسۀ تحلیلی سه چاپ کتاب الرجال برقی»؛ سیدعلی آقایی، آینه میراث، شماره 44، تابستان 1388.  Pdf مقاله

دین - کلام (شایسته تقدیر)

 «آیا قیاس فقهی همان قیاس منطقی است؟»؛ سیدحسن اسلامی، آینه پژوهش، شماره 116-117، خرداد ـ شهریور 1388.  Pdf مقاله

علوم اجتماعی - علوم سیاسی (شایسته تقدیر)

 «ایران در حکومت روحانیون»؛ رشید جعفرپور، تاریخ نگاری انقلاب اسلامی (کتاب اول)؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1388.  Pdf مقاله

علوم اجتماعی - آمار (شایسته تقدیر)

 «احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی»؛ مهدی مرادی، ستار مرادی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 14، اردیبهشت 1388.  Pdf مقاله

علوم و فنون (برگزیده)

 «نقدکتاب استادِ عشق»؛ احمد سرمد، مجله فیزیک، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1387 (تاریخ انتشار مرداد 1388).  Pdf مقاله

هنر (شایسته تقدیر)

 «صدا و بیانی گنگ»؛ سعید مجیدی، نمایش، شماره 123 و 124، آذر و دی 1388.  Pdf مقاله

ادبیات فارسی (برگزیده)

 «لزوم تصحیح مجدد تفسیر طبری»؛ اکرم حاجی­سیدآقایی، معارف، شماره 2، مرداد ـ آبان 1388. Pdf مقاله

زبان شناسی (برگزیده)

 «معرفی و نقد کتاب مکاتیب زبان­شناسی نوین در غرب»؛ محمد دبیرمقدم، دستور، شماره 5، اسفند 1388.  Pdf مقاله

ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

 «رویکردی روایت­شناختی به داستان دو دنیا اثر گلی ترقی»؛ الهام حدادی، نقد ادبی، سال اول، شماره 5، بهار 1388.  Pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

 «نقدی دربارۀ روش تدوین مذاکرات مجلس اول»؛ سیدناصر سلطانی، نامه تاریخ­پژوهان، سال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 1388.  Pdf مقاله

کودک و نوجوان - دین (برگزیده)

 «بنای باور و پنجره­­های روح­افزا»؛ سیدعلی محمد رفیعی، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 142، مرداد 1388.  Pdf مقاله

کودک و نوجوان - داستان (شایسته تقدیر)

 «تردید در نیروی اهریمنی»؛ مریم سراجیان تهرانی، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 141، تیر 1388.  Pdf مقاله

کودک و نوجوان - شعر (شایسته تقدیر)

 «بگو کیست، جاری در این بیت­ها»؛ آرش شفاعی، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 147، دی 1388. Pdf مقاله

مقالات الکترونیکی- هنر (برگزیده)

 «نقد کتاب ویژگی­های محیطی فضاهای شهری امن»؛ هادی محمودی­نژاد؛ وبلاگ Pdf . criticism مقاله

مقالات الکترونیکی- ادبیات داستانی (شایسته تقدیر)

 «یک حقیقت اندوهبار»؛ فرشته نوبخت، وبلاگ داستان و مقاله. Pdf مقاله