اولین دوره مقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات (برگزیده)

 «دانشنامه مشاهیر یزد»، احسان الله شکراللهی، کتاب ماه کلیات، دی و بهمن 1382.   Pdf مقاله

 «کتاب­شناسی امام­حسین (ع)»، حسین علیزاده، کتاب ماه کلیات، اسفند 1381 و فروردین 1382.  Pdf مقاله

دین- ادیان دیگر (برگزیده)

 «از ایران زرتشتی تا اسلام»، ابراهیم موسی­پور، کتاب ماه دین، آبان 1382.  Pdf مقاله

 دین - رجال (برگزیده)

 «ورقی از مکارم الآثار»، جویا جهانبخش، آینه پژوهش، جویا جهانبخش، مرداد و شهریور1382.  Pdf مقاله

علوم اجتماعی -  روانشناسی (برگزیده)

 «تأثیر رنگ در درمان بیماری­های روانی»، بهروز فتحی، کتاب ماه علوم و فنون، دی و بهمن 1382.  Pdf مقاله

علوم اجتماعی -  اقتصاد (برگزیده)

 «ظاهراً زیربنا همچنان اقتصاد است»، فرخ امیر فریار، جهان کتاب، اسفند 1381 و فروردین 1382.   Pdf مقاله

علوم اجتماعی -  علوم سیاسی (برگزیده)

 «پست مدرنیسم به سبکی خوش­بین»، جهانگیر معینی علمداری، کتاب ماه علوم اجتماعی، تیر و مرداد 1382.  Pdf مقاله

هنر- هنرهای نمایشی (برگزیده)

 «زنگار زمان و طنین جاودانگی در سینمای تارکوفسکی»، میراحمد میراحسان، کتاب ماه هنر، مهر و آبان 1382.  Pdf مقاله

 «رئالیسم و شایستگی آن برای فیلم»، جمشید ارجمند، نقد و بررسی کتاب فرزان، آبان 1382.   Pdf مقاله

ادبیات فارسی (برگزیده)

 «از قافله مقلدان شاهنامه»، سجاد آیدنلو، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، مرداد 1382.   Pdf مقاله

 «گزارش شفاهی شاهنامه»، سجاد آیدنلو، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، آبان 1382.  Pdf مقاله
 «سیری در قلمرو ادب حماسی»، سجاد آیدنلو، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، اردیبهشت 1382.  Pdf مقاله
 «سخن­های دیرینه را یاد آوریم»، سجاد آیدنلو، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، آذر 1382.  Pdf مقاله

ادبیات داستانی (برگزیده)

 «نقد ترجمه­های صدسال تنهایی»، الهه موعودی، جشن کتاب، اردیبهشت 1383.  Pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (برگزیده)

«سفرنامه رابی بنیامین تودلایی»، محسن جعفری مذهب، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، اسفند 1382 و فروردین 1383.  Pdf مقاله

ادبیات کودک و نوجوان -  شعر (برگزیده)

 «این پیاده­رو تا سراسر زمین کشیده می­شود»، شهرام رجب­زاده، فصلنامه تخصصی پژوهشنامه کودک و نوجوان، بهار 1382.   Pdf مقاله

ادبیات کودک و نوجوان -  داستان (برگزیده)

 «معناشناسی سفر در3 اثر»، محسن هجری، کتاب ماه کودک و نوجوان، اسفند1392.   Pdf مقاله