هفتمین دورهبرگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE  نام: اکبر ثبوت

عنوان مقاله: پاسخی به نقدِ نقد

گروه: فلسفه - فلسفه اسلامی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: سردار خالدی

عنوان مقاله: روش تحقیق کیفی

گروه: کلیات

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: علیرضا صادقی

عنوان مقاله: بحران در بحران

گروه: فلسفه - فلسفه غرب

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: محمدعلی کوشا

عنوان مقاله: نقد ترجمه آیات در تفسیر پرتوی از قرآن

گروه: دین - علوم قرآنی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: جویا جهانبخش

عنوان مقاله: گنجی نویافته یا وهمی بربافته؟

گروه: دین - علوم روایی

رتبه: شایسته تقدیر


  AWT IMAGE نام: سیّد علی آقایی

عنوان مقاله: مقایسه تحلیلی سه چاپ کتاب الرجال برقی

گروه: دین - رجال

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام:سیّدحسن اسلامی

عنوان مقاله: قیاس فقهی همان قیاس منطقی  است؟

گروه: دین - کلام

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: رشید جعفرپور

عنوان مقاله: ایران در حکومت روحانیون

گروه: علوم اجتماعی - علوم سیاسی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: مهدی مرادی

عنوان مقاله: احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

گروه: علوم اجتماعی - آمار

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: ستار مرادی

عنوان مقاله: احتمالات و آمار کاربردی در

روانشناسی و علوم تربیتی

گروه: علوم اجتماعی- آمار

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: سعید مجیدی

عنوان مقاله: صدا و بیانی گنگ

گروه: هنر

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: اکرم حاجی سیّد آقایی

عنوان مقاله: لزوم تصحیح مجدد تفسیر طبری

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: محمّد دبیرمقدم

عنوان مقاله: معرفی و نقد کتاب مکاتیب زبان شناسی نوین در غرب

گروه: زبان شناسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: الهام حدادی

عنوان مقاله: رویکردی روایت شناختی به داستان دو دنیا اثر گلی ترقی

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: سیّد ناصر سلطانی

عنوان مقاله: نقدی درباره روش تدوین مذاکرات مجلس اول

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: سیّد علی محمد رفیعی

عنوان مقاله: بنای باور و پنجره های روح افزا

گروه: کودک و نوجوان - دین

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: آرش شفاعی

عنوان مقاله: بگو کیست؛ جاری در این بیت ها

گروه: کودک و نوجوان – شعر

رتبه: شایسته تقدیر


نام: احمد سرمد

عنوان مقاله: نقد کتاب استاد عشق

گروه: علوم و فنون

رتبه: برگزیده


 نام: مریم سراجیان تهرانی

عنوان مقاله: تردید در نیروی اهریمنی

گروه: کودک و نوجوان – داستان

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام: هادی محمودی نژاد

عنوان مقاله: نقد کتاب ویژگی های محیطی فضاهای شهری  امن

گروه: مقالات الکترونیکی- هنر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: فرشته نوبخت

عنوان مقاله: یک حقیقت اندوهبار

گروه: مقالات الکترونیکی - ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر