هفتمین دورهدبیر علمی و هیئت داوران
     دبیر علمی: علی اوجبی

     هیئت داوران:

کلیات

عظیمی، حبیب الله

کیان فر، جمشید

مرادی، نورالله


ادبیات فارسی

ایمانی، بهروز

جودی، اکرم

حسینی، مریم


فلسفه

ابراهیمی، حسن

اسدی، محمدرضا

پازوکی، بهمن

حیدری، احمدعلی

فنا، فاطمه

کشفی، عبدالرسول

شیخ رضایی، حسین


ادبیات داستانی

بشیری، محمود

دست غیب، عبدالعلی

شاکری، احمد

قبادی، حسینعلی


ادبیات عرب

باهر، محمد

فاتحی نژاد، عنایت الله


دین

امامی، ابوالقاسم

بهرامیان، علی

خرمشاهی، بهاء الدین

رحمتی، محمدکاظم

ساکت، محمد حسین

سعیدی مهر، محمد

صلواتی، عبدالله


شعر معاصر

سنجری، محمود

علی پور، مصطفی

نادمی، سیّد احمد


زبان شناسی

انوری، حسن

رواقی، علی

طبیب زاده، امید


علوم اجتماعی

قائد محمدی، محمد جواد

مطهرنیا، سیّد مهدی

یکتا، حسین


تاریخ و جغرافیا

آئینه وند، صادق

آل داوود، سیّد علی

سجادی، سیّد صادق

صفت گل، منصور


علوم و فنون

سالک، محمود

کرامتی، یونس

مهدوی هزاوه، علیرضا


کودک و نوجوان

بایرامی، محمدرضا

رحماندوست، مصطفی

کاشفی خوانساری، سیّد علی


هنر

آژند، یعقوب

ارژمند، محمود

بنی­ اردلان، اسماعیل

عادل، شهاب الدّین