چهارمین دوره برگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE نام: زری نعیمی

عنوان مقاله: داستان مذهبی مدرن، پدیده ای از نوعی دیگر: بررسی و نقد مجموعه آثار مصطفی مستور

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: احمدرضا بهرام پورعمران

عنوان مقاله: تصحیح و ویرایش، یا تخریب و ویرانش: نگاهی به کلیات آثار نیما به کوشش سیروس نیرو

گروه: شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: ابوالفضل حرّی

عنوان مقاله: شعر تا انتهای حضور اثر سهراب سپهری از دیدگاه نقد فرمالیستی

گروه: شعر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: غلامرضا رحمدل

عنوان مقاله: نگاهی به نقد ادبی تألیف دکتر سیروس شمیسا

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: شهرام اقبال زاده

عنوان مقاله: دیگر طالبی نمی خورم: مترجمان شازده کوچولو زیر ذره بین نقد

گروه: ادبیات کودک و نوجوان

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: مصطفی موسوی

عنوان مقاله: نقدی بر تصحیح انتقادی جامع التواریخ تصحیح محمد روشن

گروه: تاریخ

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: احمد عابدی

عنوان مقاله: دشوارتر از تدریس استادانه: نقد و بررسی الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه

گروه: فلسفه

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: اصغر افتخاری

عنوان مقاله: نظم در بی نظمی: نقد و بررسی کتاب آشوب در سیاست جهان

گروه: علوم اجتماعی- علوم سیاسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: امید طبیب زاده

عنوان مقاله: واج شناسی، نظریه بهینگی

گروه: زبان شناسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: عسکر بهرامی

عنوان مقاله: نقد و بررسی روضه المنجمین، متنی پارسی در نجوم از قرن پنجم هجری

گروه: علوم و فنون

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: صالح طباطبایی

عنوان مقاله: نقدی بر سیری در هنر ایران

گروه: هنر

رتبه: برگزیده


نام: علی اکبر صفری

عنوان مقاله: نگاهی به الشریعه الی استدراک الذریعه

گروه: کلیات - کتابشناسی

رتبه: برگزیده


نام: عباس فتحی

عنوان مقاله: ترجمه اسفار اربعه در بوته نقد

گروه: فلسفه

رتبه: برگزیده


نام: زینب السادات معصومی زاده 

عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب تاریخ جراید و مجلات ایران

گروه: علوم اجتماعی

رتبه: برگزیده