چهارمین دوره بخش جنبی

         AWT IMAGE   منتقد پیشکسوت: محمد اسفندیاری


         AWT IMAGE    منتقد جوان: جویا جهانبخش

         AWT IMAGE   نشریه شایسته تقدیر: نامه علوم انسانی