اولین دوره برگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE  نام: جویا جهانبخش

عنوان مقاله: ورقی از مکارم الاثار

گروه: دین - رجال

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: فرخ امیر فریار

عنوان مقاله: ظاهراً زیربنا همچنان اقتصاد است

گروه: علوم اجتماعی- اقتصاد

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: جمشید ارجمند

عنوان مقاله: رئالیسم و شایستگی آن برای فیلم

گروه: هنر - هنرهای نمایشی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: محسن جعفری مذهب

عنوان مقاله: سفرنامه رابی بنیامین

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: سجاد آیدنلو

عنوان مقاله: مجموعه نقدها

گروه: ادبیات فارسی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: احسان الله شکرالهی

عنوان مقاله: دانشنامه مشاهیر یزد

گروه:  کلیات

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: ابراهیم موسی پور

عنوان مقاله: از ایران زرتشتی تا اسلام

گروه: دین - ادیان دیگر

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE  نام: بهروز فتحی

عنوان مقاله: تأثیر رنگ در درمان بیماریهای روانی

گروه:  علوم اجتماعی - روانشناسی

رتبه: برگزیده


AWT IMAGE  نام: میراحمد میراحسان

عنوان مقاله: گذری بر سالهای ابری: بررسی محتوایی سالهای ابری

گروه: هنر - هنرهای نمایشی

رتبه: برگزیده


AWT IMAGE  نام: محسن هجری

عنوان مقاله: معنا شناسی سفر در 3 اثر

گروه: ادبیات کودک و نوجوان - داستان

رتبه: برگزیده


نام: حسین علیزاده

عنوان مقاله: کتاب شناسی امام حسین (ع)

گروه: کلیات

رتبه: برگزیده


نام: جهانگیر معینی علمداری

عنوان مقاله: پست مدرنیسم به سبکی خوش بین

گروه: علوم اجتماعی- علوم سیاسی

رتبه: برگزیده


نام: شهرام رجب زاده

عنوان مقاله: این پیاده رو تا سراسر زمین کشیده می شود

گروه:  ادبیات کودک و نوجوان - شعر

رتبه: برگزیده


نام: الهه موعودی

عنوان مقاله: نقد ترجمه های صدسال تنهایی

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: برگزیده