سومین دوره بخش جنبی

         AWT IMAGE   منتقد پیشکسوت: عبدالعلی دست غیب


         AWT IMAGE    منتقد جوان: کامران پارسی نژاد

         AWT IMAGE   نشریه شایسته تقدیر: نشریه نشر دانش