اخبار درگذشت قاسم هاشمی نژاد «منتقد پیشکسوت دوازدهمین جشنواره نقد کتاب».

AWT IMAGE   قاسم هاشمی نژاد «منتقد پیشکسوت دوازدهمین جشنواره نقد کتاب» درگذشت. 15 فروردین 1395