نویسندگان جشنواره هفتممحمدعلی کوشا

 AWT IMAGE  کوشا، محمدعلی  (1331-)


دانش آموخته  دروس حوزوی.معرفی

حجت­الاسلام محمدعلی کوشا سال 1331 در دولت آباد بیجار گروس متولد شد. پس از طیّ تحصیلات ابتدایی سال 1353 وارد حوزۀ علمیۀ قم شد. دروس مقدماتی و سطح را که پشت سر گذاشت، به مدت چهارده سال دروس فقه، اصول، کلام، تفسیر و تاریخ را از بزرگان حوزه فراگرفت. در حین تحصیل 13سال در حوزه و پنج سال در دانشگاه به تدریس پرداخت؛ و هم اینک پژوهش­های وی متمرکز  در حوزۀ تفسیر و ترجمۀ قرآن کریم است. او جدای از نگارش مقالات، آثار متعددی را تألیف، ترجمه یا تصحیح کرده است که از آن جمله است: فروغ توحید، ترجمه­های ممتاز قرآن در ترازوی نقد، ترجمه الاربعون حدیث از شهید اول، و تصحیح شماری از نوشته­های فاضل گروسی.