نویسندگان جشنواره هفتمسیّد علی آقایی

 AWT IMAGE  آقایی ، سیّد علی (1352-)


دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث.معرفی

آقای سیدعلی آقایی ابرندآبادی سال 1352 در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود گذراند. سال 1371وارد دانشگاه شد و در رشتۀ مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد. مقطع کارشناسی ارشد را در رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول دین قم پی گرفت. سپس در سال 1384 مقطع دکترا را در همان رشته در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آغاز کرد. مقالات متعددی تألیف یا ترجمه کرده و با مؤسساتی چون دانشنامه جهان اسلام همکاری دارد.