نویسندگان جشنواره هفتمالهام حدادی

 AWT IMAGE  حدادی، الهام (1361-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اراک.معرفی

الهام حدادی سال 1361 در خمین به دنیا آمد. دوران ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود گذراند. سال 1384 مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه اراک گرفت. مقطع کارشناسی ارشد را نیز در همان رشته و همان دانشگاه به سال 1388 به اتمام رساند.

جدای از تألیف چند مقاله و کتاب درآمدی بر دستور زبان روایت با گذری به ادبیات داستانی پارسی با مؤسسات پژوهشی چون دایرۀالمعارف داستان­های فارسی، دانشنامه جهان اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، همکاری داشته و در دانشگاه آزاد و پیام نور زادگاهش به تدریس مشغول است.