نویسندگان جشنواره هفتمسعید مجیدی

  AWT IMAGE  مجیدی، سعید (1353-)


دانش آموخته کارشناسی هنر از دانشگاه اصفهان.معرفی

سعید مجیدی سال 1353 در اراک متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و  دورۀ متوسطه را در اصفهان گذراند. مدرک کارشناسی آموزش هنر را نیز از دانشگاه هنر اصفهان گرفت. او که هنر آموختۀ سنتی آواز مکتب اصفهان نزد استاد علی اصغر
شاه­زیدی و آموزش علمی آواز نزد استاد منصور اعظمی­کیا است، مقالات چندی در حوزۀ هنر موسیقی و نمایش تألیف کرده و سابقه 16 سال تدریس رشتۀ هنر در آموزش و پرورش را داراست.