نویسندگان جشنواره هفتمهادی محمودی نژاد

  AWT IMAGE  محمودی نژاد، هادی (1361-)


دانش آموخته دکتری شهرسازی از دانشگاه تربیت مدرس.معرفی

هادی محمودی­نژاد سال 1361 در جیرفت کرمان به دنیا آمد. دورۀ ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش گذراند. سال 1378 مقطع کارشناسی را در دانشکده معماری و هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز کرد. در ادامه کارشناسی ارشد را در رشتۀ شهرسازی دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس از سال 1384 پی گرفت. هم اینک در همان رشته و همان دانشگاه مشغول گذراندن دورۀ دکتری است.

همکاری با پژوهشکدۀ مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور، عضویت در انجمن بین­المللی CPTED حوزه اقیانوسیه و آسیای پاسیفیک، انجمن بین­المللی BIOMIMICRY&BIONIC DESIGN هلند، دبیر انجمن علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، مدیر داخلی و معاون سردبیر فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت شهری، عضویت در شورای نویسندگان نشریه راه و ساختمان، تدریس در دانشکدۀ هنر و معماری دانشکده تربیت مدرس و دانشگاه آزاد، شرکت در همایش­های داخلی و خارجی، تألیف بیش از 109 مقاله و 21 عنوان کتاب در کارنامۀ کاری وی به چشم
می­خورد. او پیش از این نیز از سوی برخی از جشنواره­ها برگزیده شده که از آن جمله است: کتاب سال دانشجویی (1388)، جشنوارۀ نوآوری و پژوهش در مدیریت شهری (1388)، جشنوارۀ پژوهش­های شهری و روستایی (1387) و مؤلف و پژوهشگر برگزیدۀ جوان سازمان ملی جوانان ایران.