نویسندگان جشنواره ششمعسکر بهرامی کهیش نژاد

  AWT IMAGE  بهرامی کهیش نژاد، عسکر (1346-)


دانش آموخته دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران.معرفی

عسکر بهرامی سال 1346 در شوش به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به پایان رساند. در سال 1369 مقطع کارشناسی را در رشتۀ زمین­شناسی از دانشگاه اصفهان پشت­سر گذاشت و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان­های باستانی از دانشگاه تهران شد.

از سال 1376 به مدت چهار سال با واحد انتشارات بنیاد سینمایی فارابی همکاری داشته و از سال 1378 با بخش ایران­شناسی دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی و نیز از سال 1380 با شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی همکاری دارد.

جدای از ترجمۀ و تألیف آثاری چون: کهن­ترین سروده­ها (ترجمه)، زردشتیان، باورها و آداب دینی آنها(ترجمه)، عصر حجر (ترجمه)، خاور نزدیک باستان (ترجمه)، اسطوره­های یونان و روم (ترجمه)، جشن­های ایرانیان (تألیف)، مقالات متعددی برای دانشنامه­ها و مجلات معتبر تألیف کرده است.

او که سال­هاست با جشنواره­های متعددی چون کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و کتاب فصل به عنوان داور همکاری دارد، پیش از این در چهارمین دورۀ جشنوارۀ نقد نیز برگزیده شده است.