نویسندگان جشنواره ششممهرداد نغزگوی کهن

 AWT IMAGE  نغزگوی کهن، مهرداد (1346-)


دانش آموخته دکتری زبان شناسی همگانی از دانشگاه تهران.معرفی

دکتر مهرداد نغزگوی کهن سال 1346 در تهران متولد شد. دوران ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود گذراند. در سال 1370 مدرک کارشناسی خود را در رشتۀ مترجمی انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی گرفت. سپس در رشته زبانشناسی همگانی دانشگاه تهران تحصیلات خود را ادامه داد و در سال 1373 دورۀ کارشناسی ارشد را به پایان برد؛ و سرانجام در سال 1378 به اخذ مدرک دکتری خود در همان رشته از دانشگاه تهران نایل آمد.

جدای از حضور در همایش­های متعدد و پروژه­های تحقیقاتی گوناگون، سال­هاست که به تدریس در مقطع کارشناسی ارشد حوزه زبانشناسی و مترجمی انگلیسی اشتغال دارد؛ و مقالات متعددی در نشریات معتبر داخلی منتشر کرده است که از آن جمله است:

ـ بررسی فرایند دستوری شدگی در فارسی جدید، دستور، ویژه­نامه فرهنگستان، شماره پیاپی 4.

ـ نقش بازتحلیل در تغییرات صرفی زبان فارسی، مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، شماره 11.

ـ نگاهی به فرهنگ و زبان یهودیان همدان، فرهنگ مردم، ویژه همدان، سال هفتم، شماره 26.

ـ معرفی و نقد کتاب ساخت زبان فارسی نوشته آزیتا افراشی، دستور، ویژه نامه فرهنگستان، شماره پیاپی.

ـ راهنمای زبان­های ایرانی، مجله زبانشناسی پیاپی 41 و 42.

ـ زبان تالشی گویش خوشابر، مجله زبانشناسی، شماره 39، مرکز نشر دانشگاهی.

ـ زبان­های ایرانی در گذشته و حال، نامه ایران باستان، مجله بین­المللی مطالعات ایرانی، شماره 6، مرکز نشر دانشگاهی.