نویسندگان جشنواره ششمحمید حسنی

 AWT IMAGE  حسنی، حمید (1347-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور.معرفی

حمید حسنی آذر ماه سال 1347 در شهر سقز متولد شد. مراحل ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و شهرهای اطراف آن گذراند. در سال 1371 مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران پشت سر گذراند و در سال 1388 در همان رشته مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه پیام نور مرکز تهران اخذ کرد.

از سال 1366 تاکنون نزدیک به 50 مقاله در حوزۀ فرهنگ­نویسی، زبان­شناسی، عروض فارسی و عربی منتشر کرده است.

از سال 1375 به تدریس زبان فارسی به غیر فارسی­زبانان اشتغال دارد. از جمله فعالیت­های علمی وی، همکاری با چند دانشنامه در ایران و خارج از کشور است.

وی که در حال حاضر پژوهشگر ارشد گروه واژه­گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است تاکنون 6 کتاب تألیف، ترجمه و یا تصحیح کرده که عبارتنداز:

1. واژ­ه­های پرکاربرد فارسی امروز (بر مبنای پیکرۀ یک میلیون لغتی؛ شامل بیش از 8000 لغتِ قاموسی و غیرقاموسی)، تهران، کانون زبان ایران، 1384، 322 ص.

2. مدراج البلاغه در علم بدیع، نوشته رضاقلی­خان هدایت (قرن سیزدهم هجری قمری)، به تصحیح حمید حسنی (با همکاری بهروز صفرزاده)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1383، نوزده + 164 ص.

3. عروض و قافیۀ عربی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383، پنج + 144 ص.

4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به انضمام فرهنگ موضوعی)، تهران، روزنه، 1380، 162 ص.

5. تذکرۀ مرآۀالخیال، نوشتۀ شیرعلی خان لودی (1102 هجری قمری)، به تصحیح حمید حسنی (با همکاری بهروز صفرزاده)، تهران، روزنه، 1377، بیست و یک + 370 ص.

6. موسیقی شعر نیما (تحقیقی در اوزان و قالب­های شعریِ نیما یوشیج)، تهران، کتاب زمان، 1371، 272 ص.