بخش جنبی جشنواره ششمنشریه شایسته تقدیر

AWT IMAGE   نشریه آینه پژوهش


نشریه شایسته تقدیرمعرفی

آینه پژوهش، مجله­ای فرهنگی ـ پژوهشی است که به انگیزه بهسازی پژوهش و نشر از طریق «اطلاع­رسانی» هر دو ماه یکبار منتشر می­شود. آینه پژوهش از سال 1369 آغاز به کار کرد و پس از گذشت 20 سال در جایگاه یکی از بهترین و خوش­نام­ترین مجلات نقد کتاب در حوزۀ دین تلقی می­شود. بخش­های گونه­گونه مجله بدین­سان است:

1. مقاله: این بخش که به لحاظ کمّی کم­برگ­ترین و از حیث کیفی پربارترین بخش مجله است و به نشر مقالاتی می­پردازد که در جهت تبیین، وصف و تحلیل مباحث تئوریک کتاب، کتابداری، نقد کتاب، تاریخ کتاب و کتابخانه­ها و تاریخ علم به قلم آمده باشد.

2. نقد: این بخش پربرگ­ترین بخش مجله است که به نقد، شناسایی و شناساندن آثار مکتوب و چندی و چونی آنها می­پردازد. در این بخش تلاش بر آن است که زبده­های آثار نشر یافته در دو ماه در فرهنگ دینی و در حدّ برنمودن محتوا، چگونگی ساختار و گاهی نقد متن معرفی شود.

3. گزارش: در این بخش آهنگ یا بنای مجله بر آن است که بیشترین آثار نشر یافته در حوزه دین به گونه­ای گزارشی و در حدّ شناسایی و شناساندن فصول و ابواب کتاب­ها معرفی شود. معرفی مراکز پژوهشی و اخبار مهم پژوهش و دانش نیز مجال نشر دارد و بالاخره بخش درگذشتگان، که شرح حال، آثار و سوانح زندگانی محققان معاصری است که زندگی را بدرود گفته­اند. این بخش اکنون یکی از مراجع تحقیق برای دانشنامه­ها، دایرۀالمعارف­ها، مجموعه شرح­حال­نگاری­ها شده است و بسیار سودمند افتاده است.

از آینه پژوهش تاکنون 117 شماره منتشر شده است. محتوای آینه پژوهش در 20 سال نشر یافته، عبارتنداز:

1. یازده ویژه­نامه که از جمله آن ویژه­نامه سال «امام علی(ع)» و سال «امام خمینی(ره)» را می­توان یاد کرد.

2. سالانه به طور میانگین 20 مقاله، 45 نقد کتاب، 40 معرفی اجمالی و حدود 300 کتاب گزارش می­شوند.