نویسندگان جشنواره پنجمرضا داوری اردکانی

  AWT IMAGE  داوری اردکانی، رضا (1312-)


دانش آموخته دکتری فلسفه از دانشگاه تهران.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: ریاست فرهنگستان علوم، ریاست هیئت حمایت از
کرسی­های نظریه­پردازی، ریاست دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نایب رئیس انجمن آکادمی­های علوم آسیا، سرپرست دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مدیرگروه آموزشی فلسفۀ دانشگاه تهران، سردبیر مجله­های نامۀ فرهنگ و فرهنگ، مدیر مسئول خبرنامۀ فرهنگستان علوم، عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم، عضو هیئت امنای دانشگاه تهران و...


نشان­ها و افتخارات: عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (از  بدو تأسیس تاکنون)، استاد نمونه کشور(1376-1375)، استاد ممتاز دانشگاه تهران، برگزیده به عنوان چهرۀ ماندگار(1381)، کسب نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری (1384)،کسب عنوان فارابی­شناس برجسته ایران و دریافت تندیس ویژه فارابی در نخستین جشنواره بین­المللی فارابی از ریاست جمهوری (1386).


آثار: دکتر داوری دارای ده­ها کتاب و مقالۀ علمی پژوهشی است که عناوین برخی از مهم­ترین آنها بدین شرح است:

کتاب­ها: ترجمۀ چند نامه به دوست آلمانی، آلبرکامو، ناسیونالیسم و حاکمیت ملی، ناسیونالیسم و انقلاب، دفاع از فلسفه، ژان لاکوست، فلسفه در بحران، فرهنگ، خرد و آزادی، سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر، اندیشه و تمدن غربی، فارابی، فیلسوف فرهنگ، فلسفه تطبیقی، فلسفه معاصر ایران، فلسفه و انسان معاصر، سنت و تجدد، ما و راه دشوار تجدد، فلسفه، سیاست و...

مقالات:  ابن رشد فیلسوف اسلامی زمینه­ساز رنسانس، ابن­سینا در حکمت عملی، ابن­سینا و وجوه تفکر او، اخلاق و حقوق، اخلاق و سیاست، اخلاق و فرهنگ،  ادراک بسیط و ادراک مرکب در نظر ملاصدرا، اسلام، ایران و انسان معاصر، اعتبار علمی مقالات یا نام و عنوان رسمی مجله، آیا برای ماتم بم تسلایی هست؟، آیا فلسفه جهانی است؟، بنیاد علم و پژوهش در جهات توسعه نیافته، تاریخ فلسفۀ اسلامی، تأمّلی در معنی و امکان مهندسی فرهنگی، تأمّلی در وضع علم و پژوهش در دوران طراحی توسعه، تعلیم و تربیت ارزش­ها، تقابل میان سنت و تجدد چه وجهی دارد؟، تکنیک و تاریخ، جایگاه فلسفه در ایران و جهان، جهان و جهانی شدن، چرا به ابن سینا احترام می­گذاریم؟، چرا به غرب و درباره غرب می­اندیشیم؟، چرا فلسفه می­آموزیم؟، خزان روشنفکری، در درس فلسفه چه می­آموزیم، دربارۀ انتقال علم و تکنولوژی، دربارۀ آینده­نگری، دربارۀ شرایط امکان غرب­شناسی، دربارۀ قیصر امین­پور، دشواری­های راه علم، دکتر فاستوس، دین و آزادی، ذکر جمیل مولانا جلال­الدین محمد بلخی، و ...