نویسندگان جشنواره پنجممحمد مشهدی نوش آبادی

  AWT IMAGE  مشهدی نوش آبادی، محمد (1350-)


دانش آموخته دکتری ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه قم.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: همکاری با جهاد دانشگاهی واحد علامۀ طباطبایی، عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، نویسندۀ مقالات تحقیقی در حوزۀ ادیان و عرفان، مؤلف کتاب­هایی در زمینۀ کلام و تاریخ.


آثار: تألیف کتاب­های پیشینۀ مباحث جدید کلامی در ایران (تبریز، 1383)، نوش­آباد در آینه تاریخ (کاشان، 1378) و نگارش 25 مقاله در نشریات مختلف و دانشنامۀ جهان اسلام.